Rozhľady po kultúre a umení načrtávajú závažné témy

   Tohtoročné (2019) prvé dvojčíslo Rozhľadov po kultúre a umení, vychádzajúce ako orgán Literárneho klubu ružomberských spisovateľov a Krajskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov, opäť prináša celú škálu zaujímavých tém od autorov z celého Slovenska. Česť ilustrovať číslo dostal, však už in memoriam so súhlasom manželky, akademický maliar, monumentalista a pedagóg Karol Feňveš. Manželkou akademického maliara Karola Feňveša je poetka, výtvarníčka, divadelníčka a kultúrna organizátorka Judita Feňvešová. V čísle mali byť manželia predstavení spoločne, ale z úcty a piety k maestrovi K. Feňvešovi (o. i. zázrakom prežil holokaust) sa nakoniec manželka so šéfredaktorom dohodli o jeho samostatnej prezentácii. O tvorbu Judity Feňvešoej čitatelia však nebudú ukrátení. Nasledujúce číslo Rozhľadov po kultúre a umení bude ilustrovať práve ona.

   Z autorov od pera sa v Rozhľadoch predstavujú napr.: Štefan Pecho, Milan Lechan, František Mikloško, Carlo Maria cardinal Martini, SJ, Ivan Ondrášik, Radislav Kendera (R.A.Ružomberský), Imrich Vaško, Ján Kuruc, Martin Jančuka, Alena Sabuchová, Lýdia Kráľovičová, Ružena Janiglošová – Moravčíková, Janka Kuffová, Marián Mydlo či v rubrike Rozpamätávanie (Z doteraz neuverejnenej korešpondencie slovenských spisovateľov) — Matúš Fulla – Eduard Beneš, Imrich Vaško – Matej Babčák.

   Rozhľady prichádzajú s viacerými závažnými pôvodnými štúdiami, ktoré obohacujú históriu i kultúru v našom meste i na Slovensku. Príspevok šéfredaktora Radislava Kenderu Literárny klub ružomberských spisovateľov (LKRS), predstavuje toto stavovské medzinárodné zoskupenie od pera. Je záverečným pokračovaním dvoch príspevkov z predchádzajúcich čísiel Rozhľadov o Ružomberskej literárnej skupine. Ďalším výborným pôvodným nosným článkom je Nadeurópsky duchovný význam štúrovskej generácie, od autora Štefana Pechu. Autor sa zaoberá významom štúrovskej generácie z úplne iného (objaviteľského) pohľadu, ako sme boli doteraz zvyknutý. Jeho štúdia je veľkým prínosom do štúdia i chápania štúrovskej generácie. Jedinečný, pútavý a mnohé odhaľujúci je aj Rozhovor čísla so spisovateľom a editorom, legendou kresťanského disidentského hnutia, predsedom SNR po roku 1989, dlhoročným poslancom NR SR a kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky Františkom Mikloškom. Za ním je uverejnená báseň – Modlitba za Európu od Carla Maria cardinala Martiniho, SJ. Nemenej pútavý je aj materiál Ivana Ondrášika Problematika zmyslu života v náboženstve, umení a vede, kde sa autor zaoberá výsostne aktuálnou témou. Zaujímavou problematikou z oblasti vyučovania a matematiky sa zaoberá vo svojom príspevku Ako matematici 2 000 (dvetisíc) rokov naháňali podozrivú, aby ju nakoniec nechytili  Ján Kuruc. V objavnom a závažnom príspevku Zaujímavosti spojené s Hlavným mestským cintorínom v Ružomberku R. A. Ružomberský prináša tému popravy ružomberských občanov s nemeckými menami počas Druhej svetovej vojny.

   Svojou prózou Dora a Rado vstupuje na pôdu Rozhľadov ružomberská rodáčka, nositeľka Ceny Ivana Kraska za debut v slovenskej literatúre Alena Sabuchová. V čísle sú dostatočne zastúpené aj ďalšie dámy – spisovateľky – Lýdia Kráľovičová príspevkom Spomienka Ružena Janiglošová – Moravčíková článkom Jeden deň Ruženy dôchodkyne. Básňami sa predstavuje Janka Kuffová – Opakuje sa trblietanie v tráve, Šťastie do čierna a My a glosami Milan Lechan – Rozhľadník s r. o. 

   V rubrike — Predstavujeme — približujeme život i dielo ružomberskej rodáčky – známej slovenskej folkloristky, marketingovej špecialistky, tanečníčky, speváčky, vedúcej speváckej skupiny a majiteľky požičovne krojov Lucie Turiničovej rod. Vevericovej, žijúcej v Bratislave.

   Nový priestor v Rozhľadoch sme vytvorili pre zaujímavé nepublikované práce a korešpondenciu slovenských spisovateľov pod názvom Rozpamätávanie a naďalej v predmetnej aktivite pokračujeme. Tentoraz v nej dostal priestor Matúš Fulla s listom Edvardovi BenešoviImrich Vaško, okrem listu, aj s príspevkom Ján Pavol II. a Slovensko.                              

   Inšpirujúcim informačným blokom je reportážne spracovanie návštev predsedu LKRS pri hroboch a pamätníkoch významných slovenských i svetových literárnych osobností, pri príležitosti ich výročí – Martina ČulenaJozefíny Sablakovej v Čake okr. Levice, Karolíny Světlé v Prahe či Johana Wolfganga von Goetheho v Karlových Varoch.

   Rubriku pozdravili nás a napísali nám obohatil vzácny čitateľ Rozhľadov – J.E. Alexej Leonidovič Fedotov, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike, ktorý pozdravil a prihovoril sa cez periodikum našim čitateľom.

   Marián Mydlo nám v príspevku Japonský cisár udelil Rád vychádzajúceho slnka Ružomberčanovi Ing. Štefanovi Pechovi, PhD., zakladateľovi slovenskej univerzitnej japonológie sprítomňuje mimoriadnu udalosť, ktorou bol poctený ružomberský spisovateľ Štefan Pecho – člen LKRS.

   Momentálne jediné celoslovenské periodikum vychádzajúce v Ružomberku znova nezaostalo za svojou dobrou povesťou, ktorú si buduje od r. 1945. Veď vyššie uvedené mená, členovia redakčnej rady, ako aj mená tvorcov počas trvania periodika boli a sú zárukou ich kvality.

                                                                                                                      R. A. Ružomberský