Rendezvous č. 38 s Mariánom Bystričanom a Bernardom Hatalom

   Po úspešnom, dva a pol hodinovom maratóne besedovania s Ivetou Bielikovou a Jozefom Smolekom v Rendezvous č. 37, sa na stretnutie s dlhoročnými medzinárodnými rozhodcami a ružomberskými stolnotenisovými legendami, kultúrna obec Liptova tešila. Obaja totižto zanechali v medzinárodnej, slovenskej, liptovskej i ružomberskej kultúre i športe nezmazateľné stopy svojej práce.

Pokračovanie populárneho seriálu literárnych podujatí Rendezvous dňa 16.10.2019 napísalo za ich prítomnosti už svoju 38. kapitolu.  Osobnosti, ktoré prijímajú pozvanie do predmetného formátu, v tomto prípade Marián Bystričan a Bernard Hatala, skladajú mozaiku života v Ružomberku, Liptove, na Slovensku i v histórii aktivít v ktorých pôsobia, pre zachovanie udalostí nasledujúcim generáciám. Literárny klub ružomberských spisovateľov, Spolok slovenských spisovateľov — KO Žilina a Mestská knižnica v Ružomberku opäť pripravili zaujímavé predstavenie osobností a besedu spojenú s cestovateľskou prezentáciou v historickej budove Mestskej knižnice v Ružomberku. Hosťami tentoraz boli už spomenuté úspešné osobnosti: MARIÁN BYSTRIČAN – športový funkcionár, medzinárodný rozhodca, publicista a BERNARD HATALA – medzinárodný  stolnotenisový rozhodca a hráč. MARIÁN BYSTRIČAN (*1956, Ružomberok) – bývalý stolnotenisový hráč, uznávaný medzinárodný rozhodca, športový funkcionár, autor literatúry faktu a publicista, žurnalista so športovou tematikou,  cestovateľ. Rodený Ružomberčan. Základnú školu absolvoval na Gymnáziu Š. Moyzesa v Ružomberku. Po jej skončení pokračoval v štúdiu na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Ružomberku, ktorú ukončil maturitou v roku 1977. Vlastne celé svoje životné pôsobenie zasvätil športu. Spočiatku ako športovec, potom ako dobrovoľný funkcionár popri zamestnaní. Od istej doby sa stal profesionálnym funkcionárom športu a pôsobil vo funkcii prezidenta klubu, podpredsedu Slovenského zväzu stolného tenisu, predsedu Športovo technickej komisie SR pre telesne postihnutých športovcov i predsedu sekcie pri Asociácii športu na školách pre stolný tenis. Do slovenského a  medzinárodného športu sa výrazne zapísal ako dlhoročný medzinárodný stolnotenisový rozhodca (rozhodoval na mnohých svetových podujatiach – MS, ME, Paralympiády i domácich akciách – republikové majstrovstvá, Mildeho memoriál atď.). V čase pôsobenia v týchto funkciách publikoval hlavne štatistické články prakticky do všetkých denníkov (Pravda, Šport, Smer) a regionálnej tlače (Ružomberský hlas, Ružomberská mestská televízia, Spoločník , Liptov a pod.). V rokoch 1994 – 1998 bol redaktorom celoslovenského časopisu Stolný tenis (vydával sa v ružomberskej tlačiarni TESFO). Po skončení svojej funkcionárskej kariéry (zo zdravotných dôvodov) sa podujal vydať publikáciu o športe, ktorému sa venoval, o stolnom tenise. Po temer dvoch rokoch práce uzrela svetlo sveta kniha venovaná histórii – Pamätnica Rybárpoľskeho stolného tenisu, ktorá bola vydaná v roku 2011 z príležitosti 80. výročia založenia klubu. Marián Bystričan pri svojom dlhoročnom pôsobení v športe navštívil okolo 70 krajín sveta, stretol sa s významnými osobnosťami športu a verejného života, politikmi rôznych krajín. Pre  tieto svoje zážitky pripravuje ešte zaujímavú publikáciu, kde by rád mnohé skúsenosti zosumarizoval. Vychoval si už aj svoju nástupkyňu – svoju dcéru Michaelu Bystričanovú, ktorá je už držiteľkou rozhodcovskej A licencie. BERNARD HATALA  (*1949, Ružomberok) –  bývalý stolnotenisový hráč, známy medzinárodný  stolnotenisový rozhodca, športový funkcionár. Žije v Ružomberku. Študoval na strednom odbornom učilišti v Bavlnárskych závodoch, kde sa aj prvýkrát zoznámil  so stolným tenisom, kde – ako sám hovorí – boli koncom 60. a začiatkom 70. rokov  výborné podmienky na rozvoj v tejto oblasti športu, a to nielen priestorové ale aj personálne. Po skončení školy pokračoval v ružomberskom  stolnotenisovom oddiely, kde sa vypracoval na hráča 2. slovenskej národnej ligy. V r. 1972 absolvoval  rozhodcovský kurz v Bratislave, neskôr si zvýšil kvalifikáciu až na úroveň rozhodcovskej kategórie A, čím sa na dlhú dobu stal jediným rozhodcom v stredoslovenskom kraji, ktorý disponoval uvedenou licenciou. Popri tom sa venoval  svojmu zamestnaniu opravára strojných zariadení, neskôr pôsobil ako technický správca budov. Výraznou mierou prispel k technickému zabezpečovaniu chodu predchodcov Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku i pri vzniku KU. Takmer všetok voľný čas venoval rozhodovaniu v stolnom tenise na rôznych československých turnajoch. Postupne si ďalej zvyšoval kvalifikáciu a v r. 1994 sa stal medzinárodným rozhodcom v kategórii stolného tenisu. V rámci športových podujatí prešiel takmer celú Európu, navštívil  Švajčiarsko, Slovinsko, Taliansko, Chorvátsko, Poľsko, Česko, Maďarsko, Grécko, Belgicko či Holandsko, navštívil i Čínu a Brazíliu, pričom takmer vždy sa jednalo o podujatia s obrovským, často niekoľko tisícovým publikom. Zdravotné problémy  pozastavili jeho hráčsku a rozhodcovskú činnosť, sám ale prehlasuje, že má svojho dobrého nástupcu a pokračovateľa vo svojom vnukovi Timotejovi Burošovi, ktorý je rozhodcom s A licenciou. Je držiteľom ocenenia Za dlhoročnú činnosť udeleného Slovenským aj krajským stolnotenisovým zväzom, viackrát bol ocenený aj Mestom Ružomberok Za rozvoj stolnotenisového športu v našom regióne.

   Skoro šablónovito, ako pri dvojici Smolek, Bieliková, sa niesla rozprava so spomínanými hosťami. Prítomní v hľadisku nechceli ukončiť príjemné stretnutie, a tak sa tiež naplnilo do dve a pol hodinového toku informácií, zážitkov i vizuálnych vnemov. Počas stretnutia veľký priestor dostala aj obrazová prezentácia z podujatí z celého sveta, na ktorých sa aktéri večera zúčastnili. Odvíjal sa film vrcholných medzinárodných podujatí, stretávaní sa s významnými svetovými športovými, kultúrnymi i politickými osobnosťami, dosahovania úspechov slovenského i ružomberského športu, propagácie našej krajiny i mesta Ružomberok.

   Z hľadiska bolo položených nemálo otázok, priblížili sme si aj vznik pamätnice ružomberského stolného tenisu a pod. Medzi prítomnými kolovali publikácie Mariána Bystričana i výtlačky celoslovenského časopisu Stolný tenis, ktorého šéfredaktorom bol M. Bystričan a tlačil sa v Ružomberku. Súčasťou stretnutia bola aj výstavka uvedených kníh a časopisov.

                                                                                                                R. A. Ružomberský