Stretnutie mladých Erasmus+

V dome Nasutów, od 12.10.2019 do 20.10. 2019, prebiehala mobilita mládeže v rámci projektu Erasmus + . Počas workshopu s psychológom, profesionálnym fotografom a textovým editorom spoločne vytvárali výstavu fotografií a článkov, ktorých cieľom je poukázať na rozdiel medzi realitou a obrazom, ktorý vytvárajú ľudia využívajúci sociálne médiá. Výstava ukazuje, že manipulácia s realitou v sociálnych médiách je zaujímavá a možno dokonca užitočná, ale z dlhodobého hľadiska môže mať nepríjemné následky, ktorým sa dá rozumnou tvorbou obrazu na internete vyhnúť. Jeho tvorcovia sa domnievajú, že to prispeje aj k prebudeniu záujmu pozorovateľov o mediálnu psychológiu, globalizáciu a kultúrne zjednotenie a otvorením medzinárodnej spolupráce medzi účastníkmi výmenných pobytov ich otvorí medzinárodným a medzikultúrnym kontaktom. Otvorenie výstavy sa uskutoční túto sobotu 19. októbra 2019 o 13.30 h na prízemí budovy Jána Pavla II. Z Katolíckej univerzity v Lubline v Lubline (vchod z ul. Łopacińskiego). Výstava bude otvorená do 25. októbra 2019. Mobility sa zúčastnili za NKOS 5 mladí ľudia. Informuje Filip Černý.