Záruky pre mladých

Dňa 10. až 14. septembra 2019 sme sa zúčastnili zahraničnej služobnej cesty – seminára EZA na tému „Mladí na trhu práce. Hodnotenie výsledkov – záruky pre mladých ľudí.“ Uvedený seminár sa uskutočnil  v meste Cluj – Napoca v Rumunsku. Organizátorom seminára bola rumunská organizácia IFES (Inštitút ekonomického a sociálneho vzdelávania) pod záštitou EZA a pod vedením Silviu Ispasa – riaditeľa IFES a Veselina Mitova – viceprezidenta EZA. Slovenská delegácia vystúpila v programe „Záruky pre mladých v jednotlivých krajinách“, kde členka slovenskej delegácie Noemi Šimunková (NKOS – Platforma mladých) predniesla národnú správu za Slovensko. Takisto Noemi Šimunková  reprezentovala NKOS v panelovej diskusii na tému „Sociálni partneri a ich podpora mládeže pri uplatňovaní sa na  trhu práce. Aké výzvy by mali nástroje EÚ (verejné politiky a programy) riešiť, aby lepšie podporovali mladých ľudí pri hľadaní zamestnania?“ Informuje Ivan Černý, odborový inšpektor.