Seminár v Belegrade

10. – 11. septembra 2019 sa v Belehrade uskutočnil medzinárodný seminár, ktoý je súčasťou projektu Účasť pracujúcich v ekonomike GIG – dlhodobé scenáre pre automobilový priemysel.

Projekt je určený odborovým organizáciám a zamestnávateľom v automobilovom priemysle, aby mohli reagovať na problémy účasti zamestnancov na strategických rozhodnutiach spoločností, ktoré súvisia s budúcim vývojom a na spôsob, akým by mal trh práce čeliť výzvam, ktoré prináša globalizácia. a vzostup ekonomiky koncertu. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť vplyv pracovníkov na strategické rozhodnutia nadnárodných spoločností v automobilovom priemysle. Vzhľadom na to, že hospodárenie s gigantmi a neštandardné formy zamestnania ovplyvňujú zmenu definície „pracovníka“, je potrebné zabezpečiť účinnú účasť pracovníkov na rozhodovaní prostredníctvom zlepšovania znalostí a spolupráce na akčnom pláne.   

Dňa 10. septembra 2019 odborníci predstavili prvý deň účastníkov workshopu v projekte, ktorý určoval účasť pracovníkov na riadení prostredníctvom rozhodovacieho procesu, informácií a konzultácií. 

V druhý deň seminára, 11. septembra 2019, odborníci prednášali prednášku o koncepcii gigového hospodárstva, ako aj plošného hospodárstva, neštandardných foriem zamestnania a novej deľby pracovníkov podľa Medzinárodnej organizácie práce a nadácie Eurofound, Potom bolo vysvetlené postavenie pracovníkov v gigantickej ekonomike spolu s pracovnými charakteristikami a v digitálnom svete sa hovorilo o sociálnom dialógu.

Záverečným záverom všetkých účastníkov je, že v týchto kritických časoch je potrebné udržiavať sociálny dialóg a je užitočné zaviesť záujmy zamestnancov v rozhodovacích a organizačných procesoch, čo prispieva k väčšiemu počtu udržateľných a lepších riešení v spoločnosti, a môže tiež prispieť k zvýšeniu efektívnosti a konkurencieschopnosti spoločnosti a jej modernizácii na trhu práce.

V druhý deň seminára, 11. septembra 2019, odborníci prednášali prednášku o koncepcii gigového hospodárstva, ako aj plošného hospodárstva, neštandardných foriem zamestnania a novej deľby pracovníkov podľa Medzinárodnej organizácie práce a nadácie Eurofound, Potom bolo vysvetlené postavenie pracovníkov v gigantickej ekonomike spolu s pracovnými charakteristikami a v digitálnom svete sa hovorilo o sociálnom dialógu.

Záverečným záverom všetkých účastníkov je, že v týchto kritických časoch je potrebné udržiavať sociálny dialóg a je užitočné zaviesť záujmy zamestnancov v rozhodovacích a organizačných procesoch, čo prispieva k väčšiemu počtu udržateľných a lepších riešení v spoločnosti, a môže tiež prispieť k zvýšeniu efektívnosti a konkurencieschopnosti spoločnosti a jej modernizácii na trhu práce. Informuje Ľubica Černá.

S finančnou podporou Európskej únie