Valné zhromaždenie FKI

V piatok 15.novembra 2019 sa v Pálffyho paláci v Bratislave konalo valné zhromaždenie Fóra kresťanských inštitúcií (FKI). Zúčastnilo sa ho 30 zástupcov rôznych kresťanských organizácií, ktorí zhodnotili uplynulú a naplánovali budúcu činnosť na najbližší rok, pričom budú naďalej rozvíjať projekty Deň rodiny, Kresťan na vidieku, Veľtrh sociálnych aktivít a Sviečky ešte nedohoreli. Do predsedníctva bol na tri roky zvolený Martin Lauko (Združenie kresťanských seniorov) a kňaz Branislav Kožuch (OZ VIAC). Valné zhromaždenie v uznesení podporilo občiansku iniciatívu k orgánom EÚ, aby urýchlene pomohli vyriešiť problém mandátu Miriam Lexmann v Európskom parlamente. Po pracovnej časti bol pre zúčastnených pripravený kultúrny program. Večer sa za prítomnosti asi 70 hostí uskutočnilo slávnostné stretnutie, ktorého cieľom bolo odovzdanie ocenenia Vy ste svetlo sveta manželom Ďurikovičovcom, zakladateľom Hnutia kresťanských rodín a Jánovi Benčekovi in memoriam, zakladateľovi Združenia kresťanských seniorov.
Tadeáš Šimunek, Platforma mladých NKOS