Ekologické a sociálne zmeny

Tohtoročná téma nemohla byť relevantnejšia pre budúcnosť práce a všeobecnejšie povedané pre našu spoločnosť: Ako môžeme navrhnúť ekologickú a sociálnu zmenu v 21. storočí? EZA a Nell-Breuning-Haus (NBH) pozvali zástupcov členských do Aachenu v dňoch 28.-30. 12.2019 , aby sa o tom diskutovalo. Počas prvého dňa veľké množstvo prednášateľov, moderátorov a vedúcich workshopov sa snažilo vytvoriť spoločnú stratégiu riešenia problémov, ktoré sa nás dotýkajú.

Prvú prezentáciu predniesol pán Jörg Tagger z Európskej komisie. Poukázal na to, že sociálny dialóg a európsky pilier sociálnych práv nie sú len základom sociálnej ochrany v Európe, ale aj trvalo udržateľného rozvoja. Aby sme dokázali čeliť ekologickým zmenám, nesmieme zabudnúť ani na spoločenské zmeny, ktoré s tým súvisia. Gerd Schönwälder z Európskej komisie predstavil myšlienky Európskej ekologickej dohody – ako to oznámila nová predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen. Vysvetlil víziu horizontu projektu Európa, ktorý by mal ľudstvu poskytnúť udržateľnú, spravodlivú a bohatú budúcnosť. Sprevádza ho rozsiahly program EÚ v oblasti výskumu a inovácií, ktorého cieľom je stanoviť základné parametre tohto prechodu.

Seminára Kick-Off-2019 sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov. Cieľom bolo zhrnúť minulý vzdelávací program a stanoviť nové témy pre nadchádzajúci rok. Po skončení konferencie sa uskutočnil Kongres EZA a EZA PLUS.

Nesmieme len čakať, ale prevziať zodpovednosť do našich rúk“, povedal pán Luc Van den Brande, prezident EZA, „veľkou otázkou je, ako môžeme spojiť udržateľnosť s našou ekonomikou.“ (Informuje účastníčka Ľubica Černá