Technológia a práca

V dňoch 23.-24.10.2019 sa v Miláne uskutočnil seminár pod záštitou Fondazione Luigi Clerici a EZA na tému Technológia a práca: výzvy a problémy na trhu práca, bezpečnosť a šikana na sociálnych sieťach. Obsahom seminára boli prednášky zástupcov IT spoločností, škôl a podobných inštitúcií, ktorých sa šikana či už reálna alebo virtuálna priamo týka. Odborným spôsobom analyzovali príčiny, dôsledky a následky šikany. Najzaujímavejším boli však autentické výpovede mladých ľudí, ktorí sa so šikanou stretli a ich spôsoby ako sa s tým vyrovnali. Semináru sa zúčastnili ľudia z Talianska, Španielska, Maďarska, Slovenska a  Bulharska. Informuje Filip Černý, Platforma mladých NKOS