Venujte svoje 2% Nezávislým kresťanským odborom Slovenska.

S Vašimi 2 percentami môžeme pokračovať v aktivitách ochraňujúcich pracujúcich, seniorov a mladých ľudí. Čo robíme?

 • Podporujeme práva zamestnancov a ich ochranu.
 • Zvyšujeme právne povedomie pracujúcich.
 • Zasadzujeme sa za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
 • Zapájame sa do medzinárodných projektov, spolupracujeme s medzinárodnými partnermi v oblasti sociálnej politiky.
 • Podporujeme mladých pri začiatku ich kariéry a v osobnom rozvoji a mobilitách.
 • Realizujeme rozvojové a podporné aktivity pre seniorov.
 • Našou činnosťou prenášame modernú kresťanskú sociálnu náuku do praxe.

 

Údaje o prijímateľovi

Názov: Nezávislé kresťanské odbory Slovenska

Adresa: Štefánikova 136/46, 91700 Trnava

IČO: 34000534

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK52 1111 0000 0066 0367 7018

kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  1. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
   a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech NKOS poukázať. Suma však musí byť minimálne 3 €.
   b) alebo 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali. Pre dobrovoľníkov, ktorí pôsobili v NKOS, toto potvrdenie na požiadanie vydá NKOS.
 3. Údaje o NKOS napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 5. Ak preukazujete 2% obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na Váš daňový úrad.
 6. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

 

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2020

 1. Pri vypĺňaní elektronického formulára daňového priznania nemusíte nič počítať. automaticky sa vypočíta. v inom prípade sumy musíte vypočítať.
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom.Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  1. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali. Dobrovoľníkom, ktorí pôsobili v NKOS potvrdenie na požiadanie vydá NKOS.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie
  1. odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  1. ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie – vytlačte a doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2020) na Váš daňový úrad
 5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

 

Súbory na stiahnutie: