Peter Vítek a Zdenko Ďuriška hosťami Rendevouz pod schodami (41)   Literárny klub ružomberských spisovateľov, Spolok slovenských spisovateľov — KO Žilina a Mestská knižnica v Ružomberku opäť pripravili zaujímavé predstavenie osobností a besedu s nimi v historickej budove Mestskej knižnice v Ružomberku. Hosťami tentoraz boli PhDr. PETER VÍTEK – historik, autor literatúry faktu, publicista, heraldik, genealóg, pedagóg a riaditeľ Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči – pracovisko Archív Liptovský Mikuláš. Má na svojom konte desiatky odborných prác z rôznych oblastí dejín Liptova. Je autorom zaujímavej  publikácie Erby miest a obcí Liptova, ktorú vydalo vyd. Tranoscius v r. 2009. Publikácia  Prvá svetová vojna a Liptov (Liptovské múzeum, 2014) získala prestížne ocenenie Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. Z  titulov, ktorých je Peter Vítek spoluautorom možno spomenúť:  Ružomberok II. Rody a osobnosti (kniha vyhrala cenu Kniha Liptova)Slovenskí lekári v zahraničí II. (2013), Lexikón erbov šľachty na Slovensku III. – Oravská stolica (2007), Z minulosti Liptovského Hrádku (2006), medzi mládežou je obľúbená kniha povestí Z liptovskej truhlice (2004), ktorá vznikla v spolupráci s Peterom Mišákom a Mgr. ZDENKO ĎURIŠKA – historik, autor literatúry faktu, publicista, genealóg, podpredseda Slovenskej genealogicko – heraldickej spoločnosti, vedúci oddelenia v Národnom biografickom ústave Slovenskej národnej knižnice v Martine. Vyštudoval Právnickú fakultu UK v Bratislave, potom bol pracovníkom Matice slovenskej. Od r. 1990 pôsobí v Národnom biografickom ústave SNK v Martine. Venuje sa výskumu dejín významných slovenských rodov. Podieľal sa na tvorbe viacerých slovníkov a encyklopédií. Autor publikácií Národný cintorín v Martine. Pomníky a osobnosti (2007), Medzi mlynmi a bankami. Dejiny rodu Makovickovcov (2007) a pod.

    Obidvoch aktérov zaujímavo predstavili — riaditeľka Mestskej knižnice v Ružomberku Ing. Tatiana Babincová a spisovateľ Ing. Radislav Kendera, PhD. Prítomní sa napr. dozvedeli o výraznom podiele vzácnych účastníkov stretnutia na viacerých publikáciách o meste Ružomberok, ako aj o ich životných cestách, ktoré ich nasmerovali k histórii a ich celoživotnému povolaniu. Vyslovili svoje názory na možné prevratné objavy v archívoch, názory na to, či by mohli výrazne zatriasť zaužívanými historickými faktami a dospieť až k úpravám  v učebniciach a odbornej literatúre… Taktiež ozrejmili, že vyjadrovanie sa politikov k histórii, je jedna z najhorších alternatív jej posudzovania, vrátane historických osobností (viď Ľudovít Štúr). Upozornili na to, že posudzovanie mimo konkrétneho historického obdobia je neprípustné a zavádzajúce. Priblížili publiku aj zásady vedeckej práce, skúmania v archívoch resp. matrikách a pod. Samozrejme sa podelili aj o viaceré svoje zážitky. Nechýbali ani otázky z publika a diskusiu musel pre ich množstvo ukončiť moderátor.

   Na vydarenom podujatí, ktorého súčasťou bola aj výstavka kníh prítomných hostí, sme zaregistrovali aj viaceré osobnosti ružomberskej literatúry — Stanislava Brtoša, Stanislava Chytku, Bohumila Motejleka, Antona Péteriho, Mariána Mydlu, Mikuláša Kseňáka, z fotografistov a filmárov potešila účasť Fedora Polóniho, Františka Hanesa st., či redaktora Jozefa Matisa.

                                                                                                                   R. A. Ružomberský