Peter Vítek a Zdenko Ďuriška hosťami Rendevouz pod schodami (41)

Ostatné pokračovanie populárneho seriálu literárnych podujatí Rendezvous dňa 29.1.2020 otvorilo svoju piatu dekádu pokračovaní. Na podujatiach sa doteraz predstavila viac ako stovka literárnych osobností ružomberskej proveniencie a návštevníci podujatí sa dozvedeli veci, o ktorých sa nepíše. Osobnosti, ktoré prijímajú pozvanie do predmetného formátu, skladajú mozaiku života v Ružomberku i roztratených Ružomberčanov, pre zachovanie udalostí i znalostí nasledujúcim generáciám.

   Literárny klub ružomberských spisovateľov, Spolok slovenských spisovateľov — KO Žilina a Mestská knižnica v Ružomberku opäť pripravili zaujímavé predstavenie osobností a besedu s nimi v historickej budove Mestskej knižnice v Ružomberku. Hosťami tentoraz boli PhDr. PETER VÍTEK – historik, autor literatúry faktu, publicista, heraldik, genealóg, pedagóg a riaditeľ Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči – pracovisko Archív Liptovský Mikuláš. Má na svojom konte desiatky odborných prác z rôznych oblastí dejín Liptova. Je autorom zaujímavej  publikácie Erby miest a obcí Liptova, ktorú vydalo vyd. Tranoscius v r. 2009. Publikácia  Prvá svetová vojna a Liptov (Liptovské múzeum, 2014) získala prestížne ocenenie Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. Z  titulov, ktorých je Peter Vítek spoluautorom možno spomenúť:  Ružomberok II. Rody a osobnosti (kniha vyhrala cenu Kniha Liptova)Slovenskí lekári v zahraničí II. (2013), Lexikón erbov šľachty na Slovensku III. – Oravská stolica (2007), Z minulosti Liptovského Hrádku (2006), medzi mládežou je obľúbená kniha povestí Z liptovskej truhlice (2004), ktorá vznikla v spolupráci s Peterom Mišákom a Mgr. ZDENKO ĎURIŠKA – historik, autor literatúry faktu, publicista, genealóg, podpredseda Slovenskej genealogicko – heraldickej spoločnosti, vedúci oddelenia v Národnom biografickom ústave Slovenskej národnej knižnice v Martine. Vyštudoval Právnickú fakultu UK v Bratislave, potom bol pracovníkom Matice slovenskej. Od r. 1990 pôsobí v Národnom biografickom ústave SNK v Martine. Venuje sa výskumu dejín významných slovenských rodov. Podieľal sa na tvorbe viacerých slovníkov a encyklopédií. Autor publikácií Národný cintorín v Martine. Pomníky a osobnosti (2007), Medzi mlynmi a bankami. Dejiny rodu Makovickovcov (2007) a pod.

    Obidvoch aktérov zaujímavo predstavili — riaditeľka Mestskej knižnice v Ružomberku Ing. Tatiana Babincová a spisovateľ Ing. Radislav Kendera, PhD. Prítomní sa napr. dozvedeli o výraznom podiele vzácnych účastníkov stretnutia na viacerých publikáciách o meste Ružomberok, ako aj o ich životných cestách, ktoré ich nasmerovali k histórii a ich celoživotnému povolaniu. Vyslovili svoje názory na možné prevratné objavy v archívoch, názory na to, či by mohli výrazne zatriasť zaužívanými historickými faktami a dospieť až k úpravám  v učebniciach a odbornej literatúre… Taktiež ozrejmili, že vyjadrovanie sa politikov k histórii, je jedna z najhorších alternatív jej posudzovania, vrátane historických osobností (viď Ľudovít Štúr). Upozornili na to, že posudzovanie mimo konkrétneho historického obdobia je neprípustné a zavádzajúce. Priblížili publiku aj zásady vedeckej práce, skúmania v archívoch resp. matrikách a pod. Samozrejme sa podelili aj o viaceré svoje zážitky. Nechýbali ani otázky z publika a diskusiu musel pre ich množstvo ukončiť moderátor.

   Na vydarenom podujatí, ktorého súčasťou bola aj výstavka kníh prítomných hostí, sme zaregistrovali aj viaceré osobnosti ružomberskej literatúry — Stanislava Brtoša, Stanislava Chytku, Bohumila Motejleka, Antona Péteriho, Mariána Mydlu, Mikuláša Kseňáka, z fotografistov a filmárov potešila účasť Fedora Polóniho, Františka Hanesa st., či redaktora Jozefa Matisa.

                                                                                                                   R. A. Ružomberský