Poďakovanie Ing. Kataríne Slašťanovej

Pri príležitosti odchodu do dôchodku, dňa 30.1.2020, v priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku, poďakoval predseda ZO NKOS – ZPŠaV pri Katolíckej univerzity v Ružomberku Ing. Radislav Kendera, PhD. za dlhoročnú prácu v odborovej organizácii Ing. Kataríne Slašťanovej. Tlmočil jej aj poďakovanie prezidentky NKOS Doc. Ing. Ľubice Černej i predsedníčky ZPŠaV Mgr. Márie Briganovej. K. Slašťanová sa stala zakladajúcou členkov ZO NKOS – ZPŠaV pri KU v r. 2008. Bolo to v čase, keď na KU nebol partner pre jej vedenie z radov zástupcov pracovníkov a tým absentovala na pracovisku aj KZ. Pričinila sa významne o nadviazanie sociálneho dialógu medzi zamestnancami a zamestnávateľom, čoho výsledkom bolo aj podpísanie nadštandardnej KZ. Stala sa podpredsedníčkou ZO, a pôsobenie vo funkcii (vzhľadom na jej zdravotný stav) ukončila v r. 2016 (2008 – 2016). Napriek odchodu z funkcie naďalej bola aktívne nápomocná v ZO, ktorej je stále členkou. R. Kendera zaželal do ďalšieho života dlhoročnej funkcionárke prvej univerzitnej odborovej organizácie pevné zdravie, spokojnosť, životný pokoj s tým, že dvere ZO NKOS – ZPŠaV pri Katolíckej univerzite v Ružomberku má stále otvorené. Informuje. R. Kendera