Riadenie psychosociálneho rizika v pracovnom prostredí

V dňoch 6. až 9.2.2020 sa v poľskom Lubline zišli zástupcovia odborových združení z Poľska, Slovenska, Španielska, Albánska, Slovinska, Portugalska, aby prezentovali možnosti eliminácie psychosociálnych rizík v pracovnom prostredí. Súčasťou projektu bola návšteva združenia Misericordia, ktorá zabezpečuje pomoc, poradenstvo, chránené bývanie a návrat do práce ľuďom po psychiatrickom liečení. Navštívili sme chránené dielne a kaviareň Santiago Cafe, kde pracujú ľudia po návrate z liečenia. Ľubica Černá prezentovala legislatívny rámec a právne politiky upravujúce problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane psychologických a sociálnych aspektov v SR. Seminára sa zúčastnili 3 členovia NKOS. Informuje Ľubica Černá