Obnova odborových organizácií v platformovej ekonomike

V dňoch 5.-6. marca 2020 sa konal v holandskom meste Utrecht seminár organizovaný CNV spolupráci s EZA a na tému Obnova odborov a kolektívne vyjednávanie pre pracujúcich v “platformovej ekonomike”. Na seminári sa pojednávalo sa o platformovej ekonomike resp. “GIG ekonomike” a o výhodách a nevýhodách pracovných podmienok tohto nastávajúceho trendu akým tento spôsob práce je. 

Piet Fortuin, prezident CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond), sa hneď na začiatku dostal do centra pozornosti: „Pracovníci platformy nemajú žiadnu sociálnu ochranu, žiadne práva na spolurozhodovanie, slušnú odmenu. Zamestnávatelia by však mali prevziať svoju zodpovednosť, ktorá je stále dôležitá aj dnes, a to aj v čase digitálnej transformácie. “
Toto by mohlo byť zhruba zhrnutím problému, ktorému sa seminár EZA venoval v spojení s ETUI (Európsky odborový inštitút) a CNV.

Počas dvojdňového seminára v Utrechte diskutovali o tom, ako je definovaná práca na platforme a ako môžu odbory osloviť pracovníkov platformy. Zameralo sa aj na príklady z jednotlivých členských krajín, ako napríklad z Holandska, Švédska a Maďarska. Ukázalo sa, že otázka práce na platforme sa rieši veľmi rozdielne a má v jednotlivých krajinách rôzne účinky.

Predseda EZA Luc Van den Brande povedal: „Práca na platforme je kvalitatívnym problémom. Musí sa to bezodkladne riešiť a svet nečaká, až budeme v Európe reagovať. “ V spolupráci s ETUI uviedol: „EZA a ETUI sa navzájom dopĺňajú. Tato spolupráca je pre nás ako odborárov dôležitá.“

Zdieľaná ekonomika sa na Slovensku ešte nestala horúcou témou a prioritou pre tradičných aktérov na trhu práce, či predstaviteľov štátu. Chýbajú strategické dokumenty a legislatívne vymedzenia. (Informuje Filip Černý)

Účastníci seminára v Utrechte