Voľná nedeľa

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska podporujú myšlienku voľnej nedele. Nerobíme to po prvý raz. Domnievame sa, že nedeľa patrí rodine, že voľná nedeľa je niečím, čo v spoločnosti udáva rytmus. Rodičia s deťmi resp. rodiny ako také, potrebujú v týždni aspoň jeden spoločný voľný deň bez práce, aby mohli mať plnú účasť na rodinnom, kultúrnom, spoločenskom a náboženskom živote a tiež, aby mali primeraný čas na oddych a načerpanie nových síl. Vyspelá spoločnosť hľadá spôsoby, ako zabezpečiť voľnú nedeľu čo najväčšiemu počtu svojich členov. Je samozrejmé, že niektoré povolania si vyžadujú nepretržitú prevádzku a pracovníci, ktorí ju zabezpečujú, si zasluhujú náležité ocenenie a našu vďaku. No skúsenosť s COVID19 nás presvedčila, že dokážeme svoje domácnosti organizovať aj bez nedeľného nakupovania. Obchodníci dokonca zistili, že tržby bez nedeľného predaja nielenže neklesli, ale vzrástli dokonca bez nákladov na prácu vo sviatok.  Ak nedeľa nebude dňom pracovného voľna, ako chcú potom kompetentný napĺňať sľuby EU i vnútroštátnych politikov, o skracovaní pracovnej záťaže občanov a o dôstojnej práci?  V Európe je sviatočný charakter nedele chránený zákonom v mnohých členských štátoch Európskej únie. Nech sa nedeľa stane ozajstným sviatočným dňom aj na Slovensku.

Ľubica Černá, Radislav Kendera, členovia Predstavenstva NKOS