Pokračovanie sociálneho dialógu

Prezidentka NKOS Ľubica Černá a členka Predstavenstva NKOS Kristína Huttová sa zúčastnili pracovného stretnutia s názvom „Pokračovanie sociálneho dialógu“, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.9.2020 o 10.00 hod. na Úrade vlády SR. Pracovné stretnutie inicioval minister práce sociálnch vecí a rodiny Milan Krajniak, na ktoré pozval zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov, potom ako KOZ SR oznámila, že sa nezúčastní rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia vlády, zamestnávateľov, Združenia miest a obcí Slovenska a zástupcovia zamestnancov zo Spoločných odborov Slovenska, odborového zväzu Moderných odborov AIOS, Moderných odborov Jaguard Land Rover, Lekárskeho odborového združenia, Nových odborov zväzu polície, Nových školských odborov a Nezávislých kresťanských odborov. Programom rokovania bolo prejednanie zákonov a plánu obnovy.

Stretnutie s ministrom práce sociálnych vecí a rodiny

Informuje Ľubica Černá