Prvé kolo kolektívneho vyjednávania bez dohody

V utorok 29.9.2020 sa na Úrade vlády SR uskutočnilo kolektívne vyjednávanie. Obsahom bolo rokovanie k návrhu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní zamestnancov postupujú podľa Zákona NR SR. č. 553/2003 Z. z z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Vyjednávanie nedospelo k dohode: predstavitelia zamestnávateľov navrhovali 0-percentnú valorizáciu platov, hlavná vyjednávačka KOZ 13 %. Informuje D. Markovič, ktorý sa rokovania za NKOS v Zrkadlovej sieni zúčastnil.