Rúška do Čiech

Členovia platformy mladých NKOS ušili a odoslali 100 textilných rúšok členom hnutia Kresťan a práca v Čechách. Za tento prejav solidarity sa poďakoval Jiří Konečný, predseda hnutia.

“Velmi rád děkuji za zaslání roušek ušitých v NKOS. Je to chvályhodná aktivita. Použijeme je  při našich akcích. Přeji úspěšný průběh semináře a prosím o vyřizení pozdravů Vašim členům.”

Z dôvodu pandémie sa tento rok seminár na Velehrade, ktorú hnutie Krestan a práca pravidelne organizuje, neuskutočnil.

Prajeme členom hnutia Kresťan a práca pevné zdravie. Informuje Ľubica Černá