Účasť zamestnancov na riadení Záverečná správa

Projekt BLER sa končí. Na stiahnutie je záverečná správa. Správa obsahuje hĺbkovú porovnávaciu analýzu právnych podmienok a postupov účasti zamestnancov na riadení. Vo vzťahu k uvedenému cieľu správy sa správa končí súborom odporúčaní týkajúcich sa úrovne spoločnosti, vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ.

https://bl-participation.eu/files/5312b703/board_level_final_report_en_sk_1_.pdf