Mládež musí byť solidárna

Mladí ľudia zo strednej a východnej Európy si pripomenuli 40. výročie podpísania dohody medzi vtedajšou poľskou vládou a štrajkujúcimi robotníkmi v poľskom Gdansku a vznik nezávislej odborovej organizácie Solidarita. 

Projekt „Let’s Promote Solid@rity“  realizovalo  Európske konferenčné centrum – nadácia Nowy Staw tento rok online. Aktivity prebiehali  v kontexte  XV. Ekonomického fóra mladých lídrov, ktoré sa stalo najväčším virtuálnym medzinárodním stretnutím mladých ľudí najmä z východnej a strednej Európy.

Hlavné online stretnutia sa uskutočnili 8. a 9. septembra 2020. Do projektu sa zapojilo viac ako 150 mladých ľudí, medzi nimi aj účastníci zo Slovenska. Zúčastnili sa dvojdňového workshopu a diskusných panelov týkajúcich sa aktuálnej situácie mladých ľudí zasiahnutých pandémiou Covid-19. Mladí ľudia mali príležitosť naučiť sa ako budovať medzinárodné partnerstvá, realizovať medzinárodné projekty, rozpoznávať falošné správy na internete, porozumieť názorom odborníkov a vnímať realitu, ktorú prináša pandémia Covid-19. Mohli zistiť, akí hrdinovia sú v dnešnom svete potrební a ako môžu mladí ľudia ovplyvňovať konanie politikov, odborníkov a manažérov spoločností. Tento rok si poľská spoločnosť pripomína 40. výročie podpísanie gdanskej dohody medzi vtedajšou vládou a štrajkujúcimi robotníkmi. Projekt predstavil osudy mladých účastníkov, ktorí boli pri zrode  založenia Nezávislého samosprávneho odborového zväzu Solidarita a spôsob, akým mladí ľudia v tom čase bojovali za slobodu v Poľsku.

Projekt poskytol priestor mladým ľuďom, aby sa podelili o svoje nápady, inšpirovali svojich kolegov, vyjadrili svoje názory na dôležité témy z ich pohľadu. Práve mladí lídri, ich podnikanie, nasadenie, tvorivosť a spoločná solidarita majú najväčší vplyv na podobu a budúcnosť Európy.

Projekt „Let’s Promote Solid@rity“ bol spolufinancovaný Ministerstvom zahraničných vecí Poľskej republiky v rámci súťaže Verejná diplomacia 2020 – Nová dimenzia. Partnerom projektu bol Nezávislý samosprávny odborový zväz Solidarita. (NSZZ Solidarność).

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska spolupracujú s poľskými odbormi NSZZ Solidarność a s EDS Nadáciou Nowy Staw. Na Európskom fóre mladých lídrov sa tradičme zúčastňujú aj členovia Platformy mladých NKOS.

Viac informácií o projekte na: http://www.forum-leaders.eu/2020/en-solidarnosc.php

Ľubica Černá

GEYC: Register now - Let's Promote #Solid@rity! - 15th Economic Forum of  Young Leaders