Prevencia porúch pohybového ústrojenstva súvisiacich s prácou a s ergonómiou. Spolupráca sociálnych partnerov pri znižovaní porúch pohybového ústrojenstva súvisiacich s prácou. Online seminár.

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska sa opäť po niekoľkých mesiacoch stretli v Ružomberku aby pokračovali v intenciách ich činnosti v súlade s vytýčenými bodmi programu troch dní (27-29.11.2020) zameraných prevažne na tému prevencie porúch pohybového ústrojenstva súvisiacich s prácou a s ergonómiou.  Nemenej významným atribútom k téme sa stala aj diskusia a pohľad na  spoluprácu sociálnych partnerov, ktorí by mali vyvinúť účinné opatrenia pri práci, kde by sa významnou mierou znížili poruchy pohybového ústrojenstva, čo by v konečnom dôsledku prispelo k ústupu chorôb z povolania.

Piatok 27. november  – 9:30 – 10:45 hod – Fakulta zdravotníctva KU , študijné priestory a vybavenie miestností pre magisterské štúdium a fyzioterapiu FZ KU .Prednáška doc. PhDr. Zuzany Hudákovej PhD sa týkala pohybového aparátu a chorôb, ktorými býva napádaný.

Zdôraznila najmä diagnózy bolenia chrbta,  potrebná je kúpeľná liečba , správna obuv a formovanie chodidla sú dôležité atribúty, správne sedenie , nastavovateľné stoličky, sedenie na loptách ako prevencia proti boleniu chrbtice, potrebný je  zdravý životný štýl, bolesti spôsobuje taktiež stres , psychická záťaž, dôležitá je taktiež strava, potravinový reťazec – čerstvé potraviny zelenina a ovocie, dôležitosť imunitného systému jednotlivca, a dôležitosť prirodzenej imunity

Prírodná  terapia – návštívili sme kyslíkové cesty v okolí.

Mgr. Ing. Ivan Černý – odborový inšpektor BOZP sa venoval téme prevencie porúch pohybového ústrojenstva a podporno-pohybovej sústavy a kampani označenej ako EU-OSHA 2020-22 , bezpečnosti pracovníkov na pracovisku,

Zdôraznil, že, úrazy na pracovisku sú spôsobené tiež zlým rozmiestnením pracovných nástrojov a predmetov, úrazy sú v mnohých prípadoch spôsobené aj zakopnutím o šnúry, káble, rebríky a nad podlahou vyššie uložené ostré predmety; zdravotné problémy s chrbticou,  uskutočňuje sa kampaň za zdravé pracoviská, opotrebovanie tela – 60% podporne pohybová sústava, pri zdvíhaní ťažkých bremien  sú postihnuté  zápästia, krk a lakte , vznik reumatoidnej artritídy , z toho najviac je postihnutý chrbát až v 43 percentách.

Najväčšie sú problémy sedenia pri počítači , dôležité je lepšie upraviť sed zamestnanca podľa jeho potreby ak sú stoličky polohovateľné, dalšie sú psychosociálne faktory, v súčasnosti napr. práca doma v čase Covidu 19, nariadenie vlády  – pracovný poriadok,  stres na pracovisku,  znížená pozornosť,  treba hodnotiť riziká pri zamestnaní z ktorých vznikajú pracovné úrazy

Sobota 28.novembra – Sieň rektorov – ONLINE – VIDEO KONFERENCIA . Vystúpili účastníci z Česka, Poľska, Litvy a Maďarska  

Ľudmila Němcová  – Česko  – Bezpečnosť práce v živote seniora  

V Česku pracuje podľa posledných údajov  EUROSTAT  7 percent dôchodcov, treba im vytvoriť vhodné pracovné prostredie, nemôžu byť postavení bokom od ostatných pracujúcich občanov ČR ,  v roku 2017 vydaný dokument sociálnych práv, dokument vizií – plnenia nielen ekonomických parametrov ale aj sociálnych aspektov , zvyšovanie bezpečnosti práce a ochrany zdravia. V súčasnosti sú vírom Covid 19 seniori najohrozenejšiou skupinou.

Aneta Szczykutowicz – Poľsko (Lublin) –  BOZP (Bezpečnosť Ochrana Zdravia pri práci )  10:20 – 11 :07 hod

V  širšej téme sa venovala pracovnému prostrediu, ergonomike , kampani „Neničte detskú chrbticu“ a aj súčasným poznatkom v Poľsku v čase Covidu 19. Prezentovala  webové snímky názorných agitácií   v Poľsku aj súťaží v rámci BOZP, kde  zamestnávateľ najviac rešpektuje podmienky ochrany práce zamestnanca a umožňuje mu rekonvalescenciu a platený wellness na regeneráciu síl.

Ďalší projekt je taktiež je zameraná na školstvo a školské tašky žiakov, ktoré bývajú preplnené knihami a zošitmi a deformujú tak detské chrbtice – kampaň „Neničte detské chrbtice“ v PL pokračuje.  Prednášajúca ukázala na monitore množstvo nových informácií z PL ,  diapozitívy , edukačné videá – ergonomiky v práci, spôsob ochrany chrbtice pri sedavých zamestnaniach,  nastaviteľné stoličky , upravené stoly tak aby znižovali riziko chorôb z povolania, vhodnú vzdialenosť medzi očami a telom vo vzťahu k monitoru počítača.

V roku 2019 súťažilo 43 zamestnávateľov a spoločností – 31 z nich bolo odmenených , ich motiváciou sa stal zamestnanec, ktorý dostal od zamestnávateľa viac benefitov.

Aneta prezentovala ako sa s prácou na doma popasovala organizácia v ktorej pracuje.

Rasita Martiše – Litva –  Situácia v oblasti  BOZP v pobaltskej republike Litva – 11.10 – 11: 38 hod

Hlavným cieľom je posilniť tripartitu , jej princípy v záujme ochrany zdravia pracovníka,  odbory musia zvýšiť aktivitu v záujme kontroly a vyššej hustoty odborových organizácii na počet pracovníkov v priemysle  a v inom sektore výroby a služieb,  zamestnanci sú vystavení pracovným stresom, rovnako aj niektorí manažéri ktorí musia pracovať často po práci a určenej pracovnej dobe ,

V roku 2019  bolo v Litve 39 smrteľných pracovných úrazov , takmer 40 percent vážnych pracovných úrazov je aj z dôvodov nedostatočného zaškolenie pracovníkov, všeobecne  je  nedostatočná kontrola bezpečnosti pri práci,  odbory chrániace pracovníka by mali mať väčšiu vážnosť a vykonávaciu moc.

Andras Bardocz Todor – EZA Maďarsko  – BOZP v učiteľskom povolaní –  11:43 – 12:13 hod

Podľa prednášateľa súčasný učiteľ to má v Maďarsku najťažšie zo všetkých povolaní a  je až dvakrát vystavený väčšiemu riziku stresu, než iný pracovník.

Uviedol, že sa musí determinovať presná zodpovednosť učiteľa voči žiakovi a opačne. Aj  v školských ľaviciach existuje bezpečnosť práce, musíme vedieť aké máme možnosti a schopnosti posudzovať zložité prípady, čelíme fyzickým útokom, napádaniam žiakov a študentov ,  dochádza i k súdnym procesom.

Škola sa stáva nebezpečným pracovným prostredím, učiteľ stráca svoju niekdajšiu autoritu a rešpekt žiakov,   má pri tom obmedzené právomoci.

Súčasný stav školstva v Maďarsku donútil ( keď  hrozilo riziko zo strany učiteľa odmietnuť prácu v nebezpečnom prostredí pre zvýšenú agresivitu žiakov ) zaviesť funkciu školského strážnika , ktorý môže použiť aj donucovacie prostriedky a byť privolaný k zásahu proti násiliu žiaka voči učiteľovi  tak, aby bol ochránený učiteľ,…

A. B. Todor popísal aj situáciu v Covide 19 v súvislosti dvoch vĺn ,keď aj v Maďarsku došlo k zatvoreniu škôl, situáciu od 4. marca 2020, nárastu pozitívne testovaných ľudí a úmrtí aj vo vzťahu k štatistikám SZO (WHO) , testovaniu učiteľov na Covid 19, kde boli všetci učitelia na území Maďarska testovaní.

Agata Kubínová  – členka predstavenstva  NKOS – 12:50 – 13.10 hod – 

Bolesti krku a ramien pri práci v kancelárii – povedzte to svojmu zamestnávateľovi . Prezentovala možnosti diskusie na pracovisku vedúce k tomu, aby sa zlepšilo pracovné prostredie a bol rešpektovaný zamestnanec .

Daniel Markovič PhD – z miesta bydliska -videokonferencia s účastníkmi NKOS v Sieni rektorov – 13:15 – 13: 40 hod

Prezentoval možnosti zvýšenia informovanosti činnosti a zámerov Nezávislých kresťanských odborov na Slovensku,  tvorba kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa , prečo sa majú takéto odbory zakladať a nájsť svoje uplatnenie na pracoviskách.

Ukončenie trojdňového stretnutia NKOS v Ružomberku

Nedeľa 10.30 hod – katolícka svätá omša celebrovaná v kaplnke Katolíckej univerzity a Univerzitného pastoračného centra J. Vojtaššáka  – katolícky kňaz a básnik  Mgr. Stanislav Brtoš

Zapísal Marian Mydlo