Radujte sa z príchodu Spasiteľa.

Koráliky nádeje

                       R. A. Ružomberský

Poplach sa naozaj dial na Nebi i Zemi.

Neskonalá radosť z pastvín však zrela.

Mocných zo spánku to neustále budí.

Uvoľnené miesto sa zrazu zapĺňa.

Oheň vatier v chlade srdcia zažína.

Pozýva upachtená hviezda k cieľu.

Cez trpkú skúsenosť túžby poranenú.

Rodí sa v biede Sveta záchrana.

Chodníček nádeje stúpa od východu.

V skromnosti úctu prišli mnohí doniesť.

Chotármi šíri sa nesmrteľná povesť.

Obkročí tieň, nehľadí, kde ju podejú.

Chystá sa k búrke skutkov podlostí.

Nik dvere pred Pravdou už nezatvorí.