Rozhľady pripomínajú významné ualosti a osobnosti.

   Tohtoročné (2020) pandemické – prvé a jediné dvojčíslo – Rozhľadov po kultúre a umení, vychádzajúce ako orgán Literárneho klubu ružomberských spisovateľov a Krajskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov, prináša celú škálu rozhovorov a zaujímavých tém od autorov z celého Slovenska. Populárne a literárnou obcou Slovenska vysoko hodnotené ružomberské periodikum Rozhľady po kultúre a umení, ktoré obohacuje kultúrne časopisy v Česko – Slovensku resp. na Slovensku od r. 1945, napísalo ďalšiu kapitolu. Možnosť ilustrovať číslo dostal, svetoznámy tvorca sklenených plastík a monumentálnych diel – Stanislav Meliš. Patrí medzi slovenských sklárskych tvorcov, ktorí vo svete významnou mierou ovplyvňovali smerovanie pôvodného sklárskeho remesla k umeleckým prejavom a povýšil sklársku tvorbu na rovnocennú úroveň s inými výtvarnými druhmi a žánrami. Ako emigrant na austrálskom kontinente, formoval základy sklárskeho umeleckého remesla a pedagogicky prispel k všestrannej príprave prvých tamojších aj zahraničných profesionálnych umelcov. Dnes žije striedavo v Austrálii a na Slovensku (Ružomberok, Likavka).

   Z autorov od pera sa v novom čísle Rozhľadov predstavujú napr.: Jozef Mokoš, Miroslav Bielik, Milan Lechan, Jaroslav Rezník, Ivan Ondrášik, Radislav Kendera (R.A.Ružomberský), Peter Bučka, Dušan Mikolaj, Matúš Fulla, Zuna Chmúrna, Ivan Šobáň, Stanislav Brtoš, František Bernardovič, Ľubica Černá, Pavol Hucík – a v rozhovoroch Miroslav Štefček, Vladimír Farský a spomínaný Stanislav Meliš.

   Rozhľady prichádzajú s viacerými významnými pôvodnými rozhovormi, štúdiami a príspevkami, ktoré obohacujú históriu, kultúru i dianie v našom meste, na Slovensku i vo svete. Príspevok šéfredaktora Radislava Kenderu Z histórie ružomberských cintorínov približuje čitateľom ďalšiu kapitolu z jeho pripravovanej knihy Ružomberok – Hlavný mestský cintorín a jeho filiálky. V článku je mnoho zaujímavých dobových fotografií mesta i cintorínov. Ďalším nosným príspevkom je rozhovor Dušana Mikolaja s vyššie spomínaným umelcom Stanislavom Melišom pod názvom Koralové útesy v skle.  Zaujímavými pôvodnými štúdiami sa prezentuje Peter Bučka a ich názvy sú Telovýchova a šport v Ružomberku v čase vojny a MUDr. Valér Barač – olympionik nezlomnej vôle.  Ďalší rozhovor nám sprostredkováva R.A.Ružomberský s Miroslavom Štefčekom – podpredsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a predsedom Poľnohospodárskeho družstva v Ludrovej. Významným materiálom je aj článok Pamätník nenarodeným deťom posvätili v Ružomberku – Hrboltovej. Okrem priblíženia dôležitej udalosti v predmetnej mestskej časti Ružomberka, tu nájdeme aj celú históriu budovania týchto výkričníkov svedomia po celom Slovensku i pohnútky jeho realizácie v podaní rímskokatolíckeho kňaza z farnosti Ružomberok – Hrboltová Pavla Hucíka. Neprebádanou témou je aj Rozhovor s prezidentom Asociácie klubov abstinujúcich Slovenska a majiteľom firmy pre závislých Vladimírom Farským, ktorý dopĺňa aj príspevok z jeho účasti v Rendezvous pod schodami.

   Rozsiahlou sondou do života Jozefa Mokoša sa predstavuje Jaroslav RezníkPoézii vo všetkých skupenstvách s podtitulom Jozef Mokoš – osemdesiatročný. Predstavuje aj druhú obsažnú štúdiu pod názvom Život je veľký výmyselník, alebo každý osud má svoj osud (Kultúrny dejateľ a literárny tvorca Michal A. Kováč sa dožil 90 rokov)

   Ako vždy sa nám na stránkach časopisu vtipne prihovára Milan Lechan a básňami sa prezentujú Matúš Fulla, Zuna Chmúrna, Ivan Šobáň, Stanislav Brtoš, Jozef Mokoš či Jaroslav Rezník.  Ivan Ondrášik sa predstavuje filozofickou témou Nouvelle théologie – obnova v teologickom myslení cirkvi.

   Jaskyniar a znalec netopierov František Bernardovič približuje čitateľom, ako to je s patrónom jaskyniarov v príspevku Ora et labora – Modli sa a pracuj.  Periodikum prináša aj recenziu knihy manželov Kurhajcovcov Nad evanjeliom – nedeľné zamyslenia s príbehmi zo života – Horčičné zrnká pod názvom Čas ohlasovania. Hodnotenie vyhlasovania ankety „Osobnosť televíznej obrazovky“ nájdeme pod titulom Výťah na slávu skončil v suteréne. Literárne variácie jubilujúceho Petra Mišáka od autora Miroslava Bielika, sú doplnené reportážou z Rendezvous pod schodami, venovaného oslávencovi pri jeho nedávnej sedemdesiatke. Ľubica Černá predstavuje na stránkach časopisu Nezávislé kresťanské odbory Slovenska, aj z ich Zväzom kultúry. Z pera R. A. Ružomberského nájdeme v čísle laudátio k 75 – ťke Bohumila Motejleka – Jubilant Bohumil Motejlek 75 – ročný, ktoré sa o pár dní neskôr premenilo na nekrológ a aj nekrológ Odišla legenda ružomberskej, československej i slovenskej fotografie František Šlachta.

                                                                                                              R.A.Ružomberský