Výzva kresťanských odborov k očkovaniu učiteľov

zdroj obrázku: Pixabay.com

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska (NKOS) vyzývajú Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby zaradili učiteľov základných a stredných škôl do 4. fázy očkovania proti ochoreniu COVID-19. Včasný návrat detí do škôl NKOS považuje za najvyššiu prioritu; aby bola výučba udržateľná, je potrebné zvýšiť ochranu učiteľov na maximálnu možnú mieru. Za dodržiavania hygienických pravidiel budú tráviť učitelia so skupinami žiakov relatívne dlhý čas na každodennej báze, čiže budú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu nakazenia a ochorenia. Mnohí z učiteľov patria medzi rizikové osoby alebo žijú v domácnosti s osobami patriacimi do ohrozených skupín. Na rozdiel od zdravotníkov či dobrovoľníkov z plošného skríningu nemajú možnosť využívať komplexné ochranné prostriedky, preto by im možnosť skorého očkovania mala byť otvorená.