Medzinárodný deň žien

Všetkým ženám želáme veľa zdravia, úspechov v práci, spokojnosti v rodine v kruhu svojich milujúcich a najmä Božieho požehnania. Nezávislé kresťanské odbory Slovenska