Nový projekt: Obnovený sociálny dialóg pre nový svet práce. Prechody pracovných miest a digitalizácia v dvoch priemyselných odvetviach v krajinách strednej a východnej Európy.

Od 1.4.2021 NKOS začína spolu s ostatnými partnermi nový projekt VS / 2021/0045 – Obnovený sociálny dialóg pre nový svet práce. Prechody pracovných miest a digitalizácia v dvoch priemyselných odvetviach v krajinách strednej a východnej Európy – Rumunsku, Maďarsku a Slovensku. Spolupracujúcimi partnermi sú:

Žiadateľ: Concordia Employers Confederation Rumunsko (CPC).

Spolu žiadatelia:

  • Zamestnávatelia: Hungary (MGYOSZ), Slovakia (RUZ)
  • Odborové organizácie: Romania (BNS), Hungary (VASAS), Slovakia (NKOS)

Asociované organizácie: BusinessEurope (BE), European Trade Union
Confederation (ETUC), European Employers Organisations

Pozorovateľ, bez finančnej podpory: International Organisation of Employers (IOE)

Cieľom tohto projektu je upriamiť pozornosť sociálnych partnerov na nedávno podpísanú autonómnu rámcovú dohodu o digitalizácii európskych sociálnych partnerov – prvý prieskumný krok k implementácii; Projekt podporí budovanie dôvery pomocou nových foriem spolupráce a spoluvytvárania riešení. Používanie dizajnérskeho myslenia a nástrojov dizajnérskych workshopov na generovanie inovatívnych riešení spôsobom spolupráce pomôže:

  • Zvýšiť zodpovednosť sociálnych partnerov za riešenie.
  • Budovať nové zručnosti a nástroje, ktoré sa budú ďalej využívať v sociálnom dialógu prostredníctvom učenia sa praxou.
  • Presadzovať prístup zameraný na človeka – kombinujúci potreby zamestnancov a zamestnávateľov

Medzi tieto aktivity patria: úvodné stretnutie, prieskum pracovných miest v priemysle a výskum zručností s hlbokým ponorom do zručností ITC, správa o trendoch, semináre , semináre o spolutvorbe, manuály pre zamestnávateľov a zamestnancov, politické odporúčania, záverečná konferencia a následné akcie na národnej úrovni. Informuje Ľubica Černá, projektový manažér