Projekt WorkTransitionCEE bol významnou iniciatívou zameranou na riešenie výziev a príležitostí na trhu práce spojených s vplyvom digitalizácie a automatizácie na rôzne povolania a zručnosti v strednej a východnej Európe. Konzorcium pripravilo správu predstavujúcu hlavný výstup Work Transtion CEE a časový harmonogram projektu s udalosťami a...

Dňa 28.2.2023 sa uskutočnilo záverečné online stretnutie národných partnerov projektu Work Transition CEE. Projekt, financovaný Európskou úniou a za účasti rôznych sociálnych partnerov z Rumunska, Maďarska a Slovenska, mal za cieľ podporiť spoluprácu a digitálnu transformáciu v regióne strednej a východnej Európy a prispieť...

Digitalizácia a automatizácia sa stávajú integrovanou súčasťou našej práce. Preto sú vzdelávacie a školiace programy nevyhnutné na rozvoj súboru zručností, ktoré umožnia pracovníkom prispôsobiť sa novým zmenám na trhu práce. Pod hlavičkou projektu WorkTranstionCEE uvádzame video, ktoré vychádza z výskumu realizovaného v Rumunsku, Maďarsku a...

V dňoch 27. - 28.1.2023 sa v horskom stredisku Bled v Slovinsku konal seminár ako vplýva digitalizácia na všetky oblasti ľudskej činnosti. Pandémia Covid-19 bola pre väčšinu ľudí prvou priamou skúsenosťou s prácou na diaľku občanov EÚ. Výhody a nevýhody tohto riešenia si vyskúšali zamestnávatelia aj...

V kontexte prebiehajúcej štvrtej priemyselnej revolúcie stojí Slovensko pred otázkou, ako na ňu efektívne pripraviť svoje podniky a zamestnancov a udržať si tak konkurencieschopnosť voči zvyšku sveta. Slovensko ako priemyselná krajina patrí medzi najzraniteľnejšie krajiny OECD - čoskoro budú v dôsledku priemyselnej revolúcie ohrozené až...

Digitalizácia, automatizácia, umelá inteligencia. Stretávame sa s nimi na každom kroku. Svoje praktické využitie nachádza už dnes v našom každodennom živote a jej vplyv bude čoraz viac narastať.Cieľom je predovšetkým uľahčiť a zefektívniť napríklad diagnostiku v zdravotníctve, priemyselnú výrobu, energetickú spotrebu, bankové služby či mnohé...

V utorok 27. septembra 2022 sa v Lubline (Poľsko) uskutočnila záverečná konferencia projektu Organize yourself! Time and self-management as a key to your success, ktorého spoluriešiteľskou organizáciou sú aj NKOS. Na konferencii boli prezentované výsledky projektových aktivít, vystúpili odborníci v oblasti časového manažmentu a prebehla diskusia štyroch zahraničných rečníkov o tipoch pre plánovanie vlastného času. Publikum konferencie...

Digitalizácia, ako jeden z najvplyvnejších trendov, rýchlym tempom mení spôsob, akým pracujeme, komunikujeme a žijeme. Tieto neslýchané zmeny si vyžadujú rýchle prispôsobenie sa zamestnancov ale aj zamestnávateľov, aby si aj naďalej udržali svoje miesto na trhu. Avšak prispôsobenie zložitých obchodných pracovných procesov všetkým týmto zmenám,...