Nezávislé kresťanské odbory sa dňa 1.2.2024 v Bratislave zúčastnili odbornej diskusie na tému zamestnávania príslušníkov tretích krajín na Slovensku. Odborná diskusia bola realizovaná v rámci projektu spolufinancovaného EU „Podpora zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom sociálneho dialógu –Recruit4Tomorrow “.Zástupcovia Republikovej únie zamestnávateľov SR, NKOS, MPSVaR SR,...

Projekt WorkTransitionCEE bol významnou iniciatívou zameranou na riešenie výziev a príležitostí na trhu práce spojených s vplyvom digitalizácie a automatizácie na rôzne povolania a zručnosti v strednej a východnej Európe. Konzorcium pripravilo správu predstavujúcu hlavný výstup Work Transtion CEE a časový harmonogram projektu s udalosťami a...

Dňa 28.2.2023 sa uskutočnilo záverečné online stretnutie národných partnerov projektu Work Transition CEE. Projekt, financovaný Európskou úniou a za účasti rôznych sociálnych partnerov z Rumunska, Maďarska a Slovenska, mal za cieľ podporiť spoluprácu a digitálnu transformáciu v regióne strednej a východnej Európy a prispieť...

Digitalizácia a automatizácia sa stávajú integrovanou súčasťou našej práce. Preto sú vzdelávacie a školiace programy nevyhnutné na rozvoj súboru zručností, ktoré umožnia pracovníkom prispôsobiť sa novým zmenám na trhu práce. Pod hlavičkou projektu WorkTranstionCEE uvádzame video, ktoré vychádza z výskumu realizovaného v Rumunsku, Maďarsku a...

V dňoch 27. - 28.1.2023 sa v horskom stredisku Bled v Slovinsku konal seminár ako vplýva digitalizácia na všetky oblasti ľudskej činnosti. Pandémia Covid-19 bola pre väčšinu ľudí prvou priamou skúsenosťou s prácou na diaľku občanov EÚ. Výhody a nevýhody tohto riešenia si vyskúšali zamestnávatelia aj...

V kontexte prebiehajúcej štvrtej priemyselnej revolúcie stojí Slovensko pred otázkou, ako na ňu efektívne pripraviť svoje podniky a zamestnancov a udržať si tak konkurencieschopnosť voči zvyšku sveta. Slovensko ako priemyselná krajina patrí medzi najzraniteľnejšie krajiny OECD - čoskoro budú v dôsledku priemyselnej revolúcie ohrozené až...

Digitalizácia, automatizácia, umelá inteligencia. Stretávame sa s nimi na každom kroku. Svoje praktické využitie nachádza už dnes v našom každodennom živote a jej vplyv bude čoraz viac narastať.Cieľom je predovšetkým uľahčiť a zefektívniť napríklad diagnostiku v zdravotníctve, priemyselnú výrobu, energetickú spotrebu, bankové služby či mnohé...

V utorok 27. septembra 2022 sa v Lubline (Poľsko) uskutočnila záverečná konferencia projektu Organize yourself! Time and self-management as a key to your success, ktorého spoluriešiteľskou organizáciou sú aj NKOS. Na konferencii boli prezentované výsledky projektových aktivít, vystúpili odborníci v oblasti časového manažmentu a prebehla diskusia štyroch zahraničných rečníkov o tipoch pre plánovanie vlastného času. Publikum konferencie...