Aspekty medzigeneračných problémov

V rámci medzinárodnej iniciatívy a projektu Bridging the AGEGAP  – Development of social partners initiatives for managigng age realted challenges sa dňa 21. 4. 2021 uskutočnila online diskusia s cieľom prehodnotiť rôzne aspekty medzigeneračných problémov a výziev zamestnávateľom a zamestnancom na pracoviskách v súvislosti so starnutím populácie a pracovnej sily. Účastníci na báze dohody ako aj výstupov projektu spoločne identifikovali najväčšie výzvy súvisiace s touto problematikou na Slovensku, osvedčené príklady spolupráce a tiež ďalšie potencionálne formy riešení. Pozvanie do diskusie prijali Mária SVOREŇOVÁ (KOZ SR), Ľubica ČERNÁ (NKOS), Martin MICHALÍK (Delta Electronics), Peter MOLNÁR (RÚZ SR), Martin Hošták (RÚZ SR) a Martin REGULI (analytik).