Pripravení na zmeny vo svete práce

Svet práce čelí veľkému posunu v dôsledku pokračujúcej automatizácie tradičných výrobných a priemyselných postupov s využitím moderných inteligentných technológií (Priemysel 4.0). Šesť organizácií z Rumunska, Maďarska a Slovenska spojilo svoje sily v rámci „Obnoveného sociálneho dialógu pre nový svet práce. Prechody pracovných miest a digitalizácia v dvoch priemyselných odvetviach v krajinách SVE – Rumunsko, Maďarsko, Slovensko – Projekt WorkTransitionCEE ”.

Počas 22 mesiacov bolo konzorcium postavené tak, aby združovalo 6 reprezentatívnych sociálnych partnerov z krajín strednej a východnej Európy, Concordia (RO), BNS (RO), MGYOSZ (HU), VASAS (HU), RUZ SR (SK), NKOS (SK). Spolupracujúce organizácie spoja svoje sily s cieľom pochopiť riziká, výzvy a príležitosti rizika prechodu na pracovné miesta v rámci odvetvií. Projekt bude skúmať zvyšovanie kvalifikácie v oblasti IKT a spôsoby, ako posilniť sociálny dialóg na vnútroštátnej a odvetvovej úrovni s hlbším porozumením odvetvovej dynamiky.

V článku o budúcnosti práce Svetové ekonomické fórum uvádza, že 90% pracovných miest teraz vyžaduje zručnosti v oblasti IT a pre 60% povolaní je možné automatizovať najmenej 30% hlavných činností. Samotná umelá inteligencia a robotika vytvorí v priebehu nasledujúcich 5 rokov na celom svete takmer 60 miliónov nových pracovných miest, zatiaľ čo mnohé pracovné miesta sa zmenia alebo dokonca zaniknú. Prechod bude mať rôzne tvary v rôznych priemyselných odvetviach v závislosti od rýchlosti a stupňa automatizácie.

Cieľom projektu je zdôrazniť, tak pre zamestnávateľov, ako aj pre zamestnancov, že nasledujúce dva roky budú hrať rozhodujúcu úlohu pri zmene zamestnania v novom svete práce, a to aj ako súčasť európskeho sociálneho dialógu a ako súčasť implementácie autonómneho rámca Dohody o digitalizácii.

WorkTransitionCEE prináša nový pohľad na sociálny dialóg a navrhuje inovatívne nástroje a metodiky, ako je škálovanie pracovných miest, spoluvytváranie a prehľad trendov, s cieľom zvýšiť schopnosť sociálnych partnerov reagovať na výzvy spojené s prechodom na nové pracovné miesto. Pri príprave na väčšie transformácie sa prostredníctvom týchto projektov zameriavame aj na usmernenie zamestnávateľov, pracovníkov a ich zástupcov v tom, ako v budúcnosti pristupovať k prechodu k zamestnaniu.

Zamestnanecký zväz Concordia (RO) vedie tento projekt na úrovni každého zúčastneného subjektu. Plánované národné štúdie posúdia, ako môžu tieto zmeny ovplyvniť pracovnú silu v každej krajine a aké kľúčové opatrenia sú potrebné.

Výzvy, ktoré prináša automatizácia a umelá inteligencia, nie sú určené iba nám samotným, ale počas projektu sa budeme zaoberať relevantnými osobami (vykonávateľmi) s rozhodovacími právomocami a sociálnymi partnermi na národnej a sektorovej úrovni vypracovaním praktických príručiek a príslušných politických odporúčaní.

Tlačová správa, zdroj: Concordia. Informuje Ľubica Černá, Radislav Kendera