Právo na deň odpočinku

Európska aliancia za voľnú nedeľu (European Sunday Alliance ESA) usporiadala 1. júna 2021 online webinár s témou Právo na odpojenie a potreba spoločného európskeho dňa odpočinku (The right to disconnect and the need for a European weekly common day of rest).

Webinár otvoril poslanec Európskeho parlamentu Dennis Radtke z Európskej ľudovej strany (EPP, Nemecko). Aktívne vystúpila aj europoslankyňa Miriam Lexmann (EPP, Slovensko), členka výboru Európskeho parlamentu a skupiny parlamentu pre demografické výzvy, rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Príspevky zúčastnených sa týkali nasledujúcich bodov:

  • rovnováha medzi pracovným časom a voľným časom, aj vo vzťahu k dovolenke,
  • vplyv pandémie ochorenia Covid-19 na rodinný život, kde sú zrejmé negatívne vplyvy, zmena rytmu a spôsobu života. Je potrebná pomoc školám a deťom, psychologická pomoc v rodinách (Miriam Lexmann),
  • všetci diskutujúci súhlasili, že je veľmi potrebný jeden deň oddychu, čo vyplýva jednoznačne aj z tradícií židovsko-kresťanskej kultúry,
  • uvažovali o podmienkach skrátenia pracovného času v niektorých štátoch únie,
  • účastníci sa zhodli na zosynchronizovaní voľného času s pracovným časom.

Webinár uzavrel Hendrik Meerkamp, starší politický poradca v Európskej konfederácii nezávislých odborových zväzov (CESI), spoluspravodajca ESA.

Viac informácií na stránke europeansundayalliance.eu/

Informoval Štefan Húšťava