Webová stránka projektu

Projekt Work Transition CEE spustil špeciálnu webovú stránku. Na adrese worktransition.eu nájdeme príslušné štúdie a správy, zistenia z výskumu a najnovšie správy z projektu. Obsah stránky bude k dispozícii v angličtine a výskumné správy budú publikované aj v rumunskom, maďarskom a slovenskom jazyku. Cieľom projektu je zvýšiť schopnosť sociálnych partnerov reagovať na výzvy spojené s prechodom na nové pracovné miesta na trhu práce.