Online meeting partnerov

7.9.2021 sa uskutočnilo online stretnutie projektových partnerov. Obsahom stretnutia boli nasledovné aktivity:

  • Výskum Jobscape – v Rumunsku a na Slovensku sú vykonané prípravné práce pre spustenie výskumu,
  • Webová stránka projektu – www.worktransition.eu – bola oficiálne spustená 23. júla 2021
  • Rámcová zmluva o digitalizácii – finalizované preklady do národných jazykov
  • Tematické národné semináre – logistika prebieha.

Informuje Ľubica Černá, účastníčka