Pandémia ako výzva pre sociálny dialóg v sektore vzdelávania

Vo Wieliczke v Poľsku sa v dňoch 22. – 24. septembra 2021 uskutočnil seminár Pandémia ako výzva pre sociálny dialóg v sektore vzdelávania. Seminár organizovala poľská odborová organizácia Solidarność v spolupráci s EZA. Účastníci prezentovali skúsenosti so situáciou vo vzdelávaní počas pandémie Covid-19 v krajinách Poľsko, Maďarsko, Bulharsko a Slovensko. Uviedli príklady využitia kombinovanej formy prezenčnej a dištančnej online výučby. Hovorilo sa aj o situácii v zaočkovaní učiteľov a žiakov. Vznikli požiadavky na kvalitu internetového pripojenia, zlepšenie počítačového vybavenie žiakov aj škôl, možnosti online skúšania a testovania. Výstupom seminára boli odporúčania pre zlepšenie podmienok vo vzdelávaní a podporu učiteľov v súčasnej situácii .

Informoval Š. Húšťava