Stravovacia poukážka alebo finančný príspevok?

Novela Zákonníka práce v marci 2021 umožnila niektorým zamestnancom zvoliť si spôsob zabezpečenia stravovania. Nová alternatíva k stravným lístkom vo forme účelovo viazaného finančného príspevku má niekoľko nedostatkov, preto sa objavila potreba ďalšej legislatívnej úpravy.  26.10.2021 bola prijatá zmena. Stravovacie poukážky aj finančné príspevky na stravovanie sa zrovnoprávnia. Do výšky 55 % sumy stravného obe formy príspevku nebudú zdanené. Do sumy 2,81 eura, teda do 55 % aktuálnej základnej sumy stravného, tak bude po novom nezdanená stravná poukážka aj finančný príspevok. Príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu aj nad túto sumu zostáva naďalej nezdanený. Poukážka na stravovanie bola doposiaľ nezdanená celá. Pri finančnom príspevku, ktorý aj predtým bol nezdanený do 55 %, sa nič nemení. Vyplýva to z novely Zákonníka práce. Od 1. marca tohto roka si u zamestnávateľa, ktorý dovtedy zabezpečoval stravovanie formou tzv. gastrolístkov, zamestnanci môžu vybrať medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie. Ak zamestnávateľ prispieva v týchto prípadoch na stravovanie v rozsahu upravenom v Zákonníku práce, z hľadiska daní a odvodov podľa predkladateľov neexistuje rozdiel medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie.

Informuje: Mgr. Ing. Ivan Černý, OI BOZP. Zdroj: TASR