Druhé kolo rokovania o kolektívnej zmluve

Dňa 27. 10. 2021 sa uskutočnilo na Úrade vlády SR druhé kolo vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, na rok 2022.

Za vládu sa druhého kola vyjednávania zúčastnil pán Matovič, minister financií SR, pán Klimek, štátny tajomník MF SR a pán Jakab, vedúci Úradu vlády SR. Pani Uhlerová, viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR, predstavila vyjednávačov na strane zástupcov zamestnancov. NKOS zastupovala pani Huttová.

Ako prvý sa ujal slova pán Matovič, minister financií SR. Zhodnotil stav verejných financií a konštatoval, že Slovensko má najhorší stav verejných financií z 27 krajín Európskej únie. Plánované zvýšenie výdavkov o 4,3% v budúcoročnom rozpočte je maximálne možné, ktoré nám EU dovolí. Je rezerva a to 504 mil. Eur, ktoré by sa mohli uvoľniť, ak sa podarí schváliť tri ústavné zákony. Rezerva by sa mohla použiť na valorizáciu platov asi vo výške 5%. Minister financií žiadal zástupcov zamestnancov, aby lobovali v prospech prijatia troch ústavných zákonov a kritizoval odbory, ako strážili verejné financie, keď dochádzalo k rozkrádaniu štátu minulou vládou. 

Pani Uhlerová poznamenala, že odborové organizácie nemôžu suplovať úlohy koaličných strán. Úlohou odborov je obhajovať záujmy zamestnancov. Taktiež povedala, že valorizácia je veľmi dôležitá.

Pani Huttová, zástupkyňa Nezávislých kresťanských odborov Slovenska, poukázala, že hoci sme na 2. kole vyjednávania, neposunuli sme sa ani o krok. Opätovne sa hovorí o základných benefitoch, ktoré platia už viac rokov, pričom v minulých rokoch boli tieto benefity dohodnuté vždy už na 1. kole rokovaní. Teraz nie je dohodnuté vôbec nič a dve kola rokovaní boli úplne zbytočné. Aký kompromis má byť prijatý, keď ani na druhé kolo rokovania Úrad vlády žiaden návrh nepredložil, okrem 0% na zvýšenie miezd. Pán Ondek, predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, potvrdil stanovisko p. Huttovej.

Na záver štátny tajomník MF konštatoval, že do troch týždňov by malo byť známe, či rezerva môže byť uvoľnená na valorizáciu platov. Zvolajú tretie kolo rokovaní.

Spracovala PhDr. Kristína Huttová