Digitalizácia naša každodenná

Ako sa zmení charakter a organizácia práce v post-covidom období? Aké nové zručnosti musíme získať aby sme dokázali držať krok s informatizáciou a digitalizáciou? Neprinesie straty pracovných miest? Ako sa bude rozvíjať vzťah zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov v budúcnosti? Čo obsahuje Rámcová dohoda o digitalizácií? Aké závery boli prijaté na seminári projektových sociálnych partnerov 21.10.2021 v Bratislave? Aj o tom bola diskusia členov NKOS, ktorá prebehla dňa 6.11.2021 v priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku. V závere diskusie členovia projektového tímu Ľubica Černá a Radislav Kendera v krátkosti zhrnuli ciele a povahu projektu Work Transition CEE, plánovaných prieskumov výstupov a aktivít počas jeho trvania. Diskusia bola organizovaná v rámci projektu „Renewed social dialogue for the new world of work. Job transitions & digitalisation in two industrial sectors in CEE countries – Romania, Hungary, Slovakia, #WorkTransitionCEE“. Viac informácii na worktransition.eu/.

Informuje Radislav Kendera a Ľubica Černá

Projektový tím Radislav Kendera a Ľubica Černá
Účastníci diskusie 6.11.2021 v Ružomberku