3. kolo kolektívneho vyjednávania

Bratislava 2. decembra (TASR) – Vo štvrtok sa uskutočnilo tretie kolo kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pri štátnych zamestnancoch a pri zamestnancoch pracujúcich vo verejnom záujme. Štát už pripúšťa určitú valorizáciu ich miezd od druhého polroka 2022, navrhuje aj jednorazovú odmenu a jeden deň plateného voľna navyše. Odborári ešte ponuku neprijali, rozhodnúť sa majú do 8. decembra, vnímajú to však ako definitívnu ponuku štátu. Štátny tajomník rezortu financií  Marcel Klimek vyčíslil, že ponuka štátu, ktorú vo štvrtok predstavili odborárom, pozostáva z troch prvkov. “Prvá zložka – vyplatenie jednorazovej odmeny 350 eur v termíne do 30. júna 2022, pričom je zámerom vyplatiť túto odmenu podľa rozpočtových možností jednotlivých kapitol čo najskôr, ideálne na prelome rokov,” povedal Klimek.

Druhým prvkom v ponuke štátu je valorizácia platov vo výške troch percent od 1. júla budúceho roka. Do tretice štát ponúka štátnym zamestnancom jeden extra platený deň voľna v druhom polroku 2022.

Tieto tri prvky predstavujú zo strany štátu vo finančnom vyjadrení sumu presahujúcu 325 miliónov eur,” povedal Klimek s tým, že ponuka reflektuje rozpočtové možnosti štátu a samospráv, prácu štátnych zamestnancov a zamestnancov vo verejnom záujme a aj súčasnú situáciu.

Súčasťou ponuky sú aj nezmenené benefity dohodnuté vo vlaňajšej kolektívnej zmluve. Ide o pracovný čas, dovolenku, odstupné, odchodné, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie a sociálny fond, úpravu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a zadefinovanie úprav v rámci podnikových kolektívnych zmlúv. Z dôvodu pandemických opatrení a zníženého počtu vyjednávačov sa NKOS rokovania nezúčastnilo.

Zdroj: TASR