Ústavný súd pozastavil účinnosť zmeny ZP

Ústavný súd SR pozastavuje účinnosť ustanovenia § 63 ods. 1 písm. f) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Jedná sa o ustanovenia Zákonníka práce, ktoré by od budúceho roka umožňovalo zamestnávateľom dať zamestnancovi výpoveď, ak tento dovŕši 65 rokov veku a vek určený na nárok na starobný dôchodok. https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/133899656/TS_58_2021/25f96893-16ab-4d8c-ad14-c9690572d7d7

Informuje Ľubica Černá