2% (3%) z dane pre NKOS

Chcem podporiť NKOS podielom z dane, ako to urobím?

Ak som fyzická osoba poukazujem podiel vo výške 2 %.

Ak som fyzická osoba a vykonávam dobrovoľnícku činnosť poukazujem podiel vo výške 3 %, ak som v roku 2021 vykonával/a dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín a predložím o tom písomné potvrdenie. Pre dobrovoľníkov, ktorí pôsobia v NKOS, toto potvrdenie vystavuje NKOS, ako  prijímateľ dobrovoľníckej činnosti na žiadosť dobrovoľníka.

Podiel zaplatenej dane sa poukazuje dvomi spôsobmi:

Ak si podávam  daňové priznanie sám

Vyplním si tlačivo Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane  priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov. Následne vyplnené daňové priznanie podám do 31. marca príslušného roka buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa môjho trvalého pobytu, alebo elektronicky (ak mám povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou SR).

Ak daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ:
– Vyplním Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Tu: 

K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložím aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podám ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.

Informácie o určenej právnickej osobe

  • Názov: Nezávislé kresťanské odbory Slovenska
  • IČO: 34000534
  • Právna forma: Občianske združenie
  • Adresa: Ulica Štefánikova 136/46, Trnava 91700

Ďakujeme Vám za Vašu pomoc.