Projektové online stretnutie

Dňa 19.4.2022 sa uskutočnilo online stretnutie projektových partnerov. Témou stretnutia bolo prerozdelenie úloh na vypracovaní výstupu O3. Výstupom O3 projektu bude manuál určený pre rodičov, vychovávateľov a pracovníkov z mládežou. Za NKOS sa stretnutia zúčastnila Janka Majherová a Ľubica Černá.