Trendy formujúce budúcnosť práce v CEE

Dnes prezentujeme správu „Trendy formujúce budúcnosť práce v CEE“, ktorá je súčasťou projektu WorkTransitionCEE. Správa skúma dostupné cesty ako sa môžu krajiny strednej a východnej Európy stať priekopníkmi digitálnej transformácie v prospech zamestnávateľov aj zamestnancov.
Do akej miery automatizácia a digitalizácia zmenia naše pracovné miesta v nadchádzajúcich rokoch, aké zručnosti musíme rozvíjať, aby sme držali krok s neustále sa meniacim svetom práce, alebo akí flexibilní a „zelení“ zamestnávatelia musia byť, aby prilákali tých najlepších zamestnancov, to je iba niekoľko z trendov analyzovaných v správe.
V Rumunsku je až 54 % pracovného času vyčlenených na úlohy, ktoré by sa dali automatizovať. V Maďarsku je tento podiel 49 % a na Slovensku od 48 % do 53 %. 40 % Rumunov s vyšším vzdelaním žije v zahraničí. 50 až 70 % odchádzajúcich z Maďarska tvoria mladí ľudia s vyšším vzdelaním vo veku od 20 do 39 rokov a každý desiaty absolvent odchádza zo Slovenska. Ako sa môže zmeniť vnímanie toho, kde a ako pracujeme, pre firmy aj zamestnancov? Stačia roboty na vyplnenie tejto medzery alebo hľadáme ďalšiu pracovnú silu na východe? Bude sa vek, pohlavie alebo krajina narodenia brať do ohľadu aj v budúcnosti ako kritériá zamestnania? Nové smery vývoja v oblasti digitalizácie a zelenej ekonomiky viac ako kedykoľvek predtým stierajú hranice medzi pracovným a osobným životom, medzi prácou a vzdelávaním, medzi statusom zamestnanca a podnikaním. To prináša mnohé príležitosti, ale aj výzvy v spoločensko-politickej výstavbe, ktorej architektúra stále odráža vzory z obdobia priemyselnej revolúcie.
Účelom tejto správy je podnietiť rozhovory a vytvoriť nápady, ako môžeme zabezpečiť, aby stredná a východná Európa zostala konkurencieschopná prostredníctvom adaptácie a experimentovania. Ako vytvoríme novú vyváženú architektúru? Odkiaľ začneme? To je len niekoľko otázok, ktoré po prečítaní tejto správy ostanú.
Máme dôvody byť optimistickí, pokiaľ ide o budúcnosť. Budúcnosť, ktorá spája prácu a život, technológiu a ľudskú interakciu, ekonomiku a spoločnosť, ale pozitívne scenáre, v ktorých všetky tieto prvky nájdu rovnováhu, môžu byť možné len prostredníctvom silnej spolupráce a sociálneho dialógu.
Táto správa je výsledkom WorkTransitionCEE – projektu spolufinancovaného Európskou úniou, ktorý spája šesť reprezentatívnych sociálnych partnerov z Rumunska, Maďarska a Slovenska (zamestnávateľov aj zástupcov zamestnancov), aby lepšie porozumeli rizikám, výzvam a príležitostiam Industry 4.0. pre zmenu zamestnania v strednej a východnej Európe.