Začíname nový projekt

Hlavným cieľom projektu Animácia miestneho prostredia – nová šanca pre rozvoj mládeže (Local environment animation – new Chance for youth development) je zvýšenie vedomostí a zručností potrebných na výkon povolania animátora miestneho prostredia, ako aj zvýšenie záujmu mladých ľudí o toto povolanie, a to vypracovaním množstva vzdelávacích a informačných materiálov zameraných na mladých ľudí v rôznych krajinách EÚ.
Podrobné ciele:
• vybaviť mladých ľudí, ktorí chcú pracovať ako animátor miestneho prostredia nástrojmi, ktoré im umožnia získať vedomosti a zručnosti užitočné pri práci v tejto profesii,
• zvýšenie povedomia mladých ľudí o možnosti pracovať ako animátor miestneho prostredia a špecifickosti práce v tejto profesii,
• zvýšený záujem mladých ľudí v rôznych krajinách EÚ o profesiu animátora miestneho prostredia.

Projekt má trvanie 20 mesiacov. Začína sa 1. apríla 2022 a končí 30. novembra 2023.

Konzorcium projektu:

  • Vysoká škola podnikania a správy, Lublin, Poľsko – vedúci projektu
  • Consorzio Materahub Industrie Culturalie Creative, Taliansko
  • Drustvo za izobrazevanje in trajnostni razvoj/Societa per l`educazione e lo sviluppo sostenibile, Slovinsko
  • Nezávislé kresťanské odbory Slovenska (NKOS), Slovakia
  • Nadácia EOS, Poľsko