Kongres ZPŠaV NKOS

V sobotu 14.5.2022 v priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku sa uskutočnil Kongres ZPŠaV NKOS. Delegáti Kongresu zhodnotili za uplynulé štyri roky činnosť odborového zväzu a prijali úlohy na ďalšie obdobie.

Za predsedníčku ZPŠaV NKOS bola zvolená Mgr. Mária Briganová.

Za členov Predsedníctva boli zvolení: Mgr. Daniel Markovič, PhD. (podpredseda, Katolícka univerzita v Ružomberku), Mgr. Ľubomíra Šrámková (ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga Trstená), Mgr. Ing. Ivan Černý (odborový inšpektor BOZP NKOS), Mgr. Ing. Zuzana Mikulíková (Spojená škola sv. Jána Pavla II. Poprad), Zuzana Švecová (CZŠ Žofie Bosniakovej Šurany), Katarína Smeets Škvarková (Cirkevná spojená škola Dolný Kubín).

Do revíznej komisie boli zvolené: Mgr. Gabriela Dušová (Základná škola sv. Don Bosca v Topoľčanoch), PaedDr. Andrea Kadlubiaková ( (ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga Trstená), PaedDr. Martina Dlholucká (ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga Trstená).

Novozvoleným členom Predsedníctva ZPŠaV NKOS do ďalšej práce želáme veľa úspechov a tvorivého elánu. Samozrejme Božie požehnanie.