Ako sa vyvíja sociálny dialóg v čase digitalizácie

EZA začala nový vzdelávací rok, medzi prvými aktivitami sa uskutočnil seminár Vývoj sociálneho dialógu v ére digitalizácie, v dňoch 26. – 29. mája 2022 v Rumunsku. Účastníci z Bulharska, Španielska, Moldavska, Slovenska a Rumunska diskutovali o výhodách, ktoré digitalizácia na pracovisku prináša, ale aj o nebezpečenstvách a ohrozeniach pre zamestnancov. Prezidentka NKOS informovala o prebiehajúcom projekte Work Transition CEE.