Medzinárodné projektové stretnutie na Cypre

V priestoroch Frederic University v Nikozií sa dňa 4.6.2022 uskutočnilo medzinárodné projektové stretnutie partnerov projektu Organize yourself. Účastníci vyhodnotili prvé dve časti projektu, kde v prvej časti  partneri z univerzít pripravili publikáciu (výstup O1) a partneri z neziskových organizácií túto publikáciu pripomienkovali. V druhej časti vytvárali publikáciu partneri z univerzít aj z neziskových organizácií spoločne (výstup O2). Tieto dve časti boli vyhodnotené ako úspešné. Tretia časť práve prebieha, kde neziskové organizácie spoločne vytvárajú publikáciu (výstup O3). Naša organizácia svoju pridelenú úlohu odovzdala na pripomienkovanie. Projekt je veľmi prospešný a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Nižšie je priložený program stretnutia.

9.00 – 9.30 Krátke privítanie, predstavenie programu stretnutia, cieľov stretnutia, formálnych záležitostí

9:30 – 10:15 Diskusia o doterajších prácach – výstup O1, O2.

10:15 – 11:00 Diskusia o prebiehajúcej činnosti tvorby výstupu O3 – doterajšie práce, plány na najbližšie týždne

1:00 – 12:00 Manažérske záležitosti – finančné záležitosti, pripravovaná správa o pokroku

12:00 – 12:30 Prestávka na kávu

12:30 – 13:00 Diskusia o problematike diseminácie – prehľad doterajších aktivít, plány na nasledujúci mesiac a na obdobie po ukončení projektu.

13:00 – 14:00 Zhrnutie, plány budúcej práce, plánovanie nadchádzajúcej konferencie

14:00 Spoločný obed v Toy Stoa Dimitri

Informuje: Filip Černý, manažér projektu