Stretnutie XVI

Opäť, po dlhšom čase, sa v Ružomberku uskutočnilo stretnutie spisovateľov a novinárov, pochádzajúcich z mesta pod Čebraťom. V tomto roku sa akcia uskutočnila 10. júna 2022 v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku. Bola organizovaná Literárnym klubom ružomberských spisovateľov, Univerzitnou knižnicou Katolíckej univerzity v Ružomberku, Mestskou knižnicou v Ružomberku, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska a ich Zväzom pracovníkov v kultúre, Mestom Ružomberok, Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Spolkom slovenských spisovateľov a Slovenským syndikátom novinárov. Stretnutia tohto druhu sú nevyhnutné pre vzájomne kontakty osobností rozídených po celom Slovensku i v zahraničí, pre nečerpanie nových nápadov a spoločných projektov, ako aj pre vzájomnú konfrontáciu tvorby.

Samotné Stretnutie XVI poctili svojou prítomnosťou návštevníci z Maďarska, Holandska, Poľska, Nemecka, Česka, Slovenska, Rakúska, medzi ktorými nechýbali čestný občan mesta Ružomberok a jeho súčasný primátor MUDr. Igor Čombor, PhD., rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc., prezidentka Nezávislých kresťanských odborov Slovenska doc. Ing. Ľubica Černá, PhD., čestný občan mesta a čestný predseda Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave Jaroslav Rezník st., PaedDr. Michal Kovačic, PhD. – riaditeľ Liptovského múzea v Ružomberku. Z množstva ďalších osobností spomeňme aspoň režiséra, scenáristu, herca, zakladateľa a riaditeľa filmového festivalu ArtFilm v Trenčianskych Tepliciach MgrArt. Petra Hledíka, televízneho moderátora a redaktora PhDr. Lea Moravčíka, člena predsedníctva Zväzu kultúry NKOS, rímskokatolíckeho kňaza, básnika a publicistu  Mgr.&Mgr. Stanislava Brtoša, PhDr. Petra Mišáka, dlhoročného podpredsedu Spolku slovenských spisovateľov a člena slovenského PEN klubu či  riaditeľku Mestskej knižnice v Ružomberku Ing. Tatianu Babincovú.       

Podujatie otvoril predseda organizačného výboru a Literárneho klubu ružomberských spisovateľov Ing. Radislav Kendera, PhD. a vzápätí prítomní slávnostne otvorili Knižnicu ružomberských spisovateľov v priestoroch Kabinetu histórie KU. Po príhovoroch R. Kenderu, I. Čombora a J. Demku, sa hostia dozvedeli, prečo takýto typ knižnice vznikol.

Program pokračoval módnou prehliadkou Školy umeleckého priemyslu z Ružomberka.  Vzácnou súčasťou podujatia bolo vyhlásenie výsledkov 9. ročníka  literárnej súťaže Ružomberská trojruža. Vyhlásenie umiestnení v jednotlivých kategóriách sprevádzala riaditeľka Mestskej knižnice v Ružomberku Ing. Tatiana Babincová, pričom na hodnotenie úrovne prác v predmetnom ročníku si prizvala spisovateľov PhDr. Petra Mišáka a Ing. Milana Igora Chovana. Ocenenia vo vyhlásených kategóriách sú dostupné na webovej stránke Mestskej knižnice v Ružomberku.

Dôležitou súčasťou ružomberského literárneho roka je „žatva“ kníh ružomberských autorov, prezentovaných vždy od poslednej prezentácie. Tento raz pre pandémiu COVID – 19 to nebol iba rok, ale približne dva a pol ročný interval. Akcia sa však vrátila na kultúrnu scénu v plnej sile. Program moderovala osvedčená dvojica – poetka Anna Ondrejková a spisovateľ Ing. Radislav Kendera, PhD., ktorý bol zároveň autorom scenára i režisérom podujatia. A. Ondrejková vytvorila a odprezentovala recenzie na kníh, ktoré vzišli od ružomberských autorov od  Stretnutia XV.  Podieľalo sa na nich 53 autorov a 8 kolektívov autorov, ktorí obohatili ružomberský podiel na slovenskej literatúre o 81 diel (mimo neodprezentovaných publikácií). Na Stretnutí XVI sa zúčastnila väčšina autorov uvádzaných diel:

 • Bartoš, Miroslav: Živá voda HAIKU
 • Brtoš, Stanislav: Jozef, muž spravodlivý, Mária Kráľovná
 • Balco, Metod M.: Život na dvoch kontinentoch (druhé doplnené a rozšírené vydanie)
 • Demko, Matúš: Boh sa neunaví odpúšťaním
 • R. A. Ružomberský – Kendera, Radislav: Pramene (Zo živých vôd)
 • Chovan, Milan Igor: Lotor, Zorka a dažďová víla, Čarovný vlas (Srbské rozprávky)
 • Kseňák, Mikuláš: Bájky pre každého
 • Lauček, Anton: Iba tak X., XI., XII., Iba tak o univerzite
 • Lauček, Anton: Päť dní Vendelína Michajloviča
 • Moravčík, Leopold: Priepustka na slobodu, Lúčanské rody a ich prezývky, Nezbedné príbehy, Objavené v zápisníkoch, Posledný liptovský kuruc, Čína – Nová hodvábna cesta (preklad)
 • Péteri, Anton: Dôverný rozhovor, Na dôvažok, S nimi a bez nich
 • Berešíková, Radka (Hana Medová): Milovať niekoho tretieho
 • Kolektív autorov: Západné Tatry
 • Rezník, Jaroslav, Šišila, Jozef (vydavateľ a sponzor): Na sklonku dní, Pavol Strauss – Sám za sebou/ Za mostom času 1970/1983, Deväť dní s Pavlom Straussom, Július Pašteka – S Pavlom Straussom 2009/ 2012, Rybák, Julo – 1992 s Pavlom Straussom, Listy PS
 • Mydlová, Milena: Svetozár Mydlo v spomienkach priateľov
 • Mikolaj, Dušan: Šťastné okolnosti Jána Zoričáka
 • Jarina, Dušan: Banskobystrický šport na dobových fotografiách, Bystrický permon
 • Štefan Pecho: Duchovný rozmer v človeku
 • Milanovci, F. a S.: Spevy pod Dielcom
 • Hucík, Pavol, Fričová, Mária, Holubčík, Pavol: Reč starých Hrbôtov
 • Janiga, Marián: Výskumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žiline – 20 rokov, Zoológia – Druhoústovce
 • Kenda Milan: Aforoaféry, Gúľala sa ku mne guľa
 • Likavčanová, Lucia (sr. M. Elena): Život je Boží dar (autobiografia)
 • Zuskinová Máša: Asi to tak musí byť
 • Kráľovičová, Lýdia: Môj priateľ Belo, Vesmírny príbeh, Nádherné rozprávky o ľudských citoch (druhé vydanie)
 • Nemec, Miroslav: Oživení zbojníci
 • Maliňáková, Danka: 70. rokov SČK v Martinčeku 1950 – 2020
 • Brežný, Branislav: Na ceste domov
 • Rončáková, Terézia: Žurnalistické žánre (rozšírené vydanie)
 • Baroková, Anna: Veronika Giuliani: excelentná učiteľka svätosti, Svätý Jozef – zrkadlo pokory a poslušnosti, Farár celého sveta – Don Stefano Gobbi, zakladateľ Mariánskeho kňazského hnutia (spolu so Svoradom Kizekom a kol. autorov – preklad a redakcia)
 • Meisner, Jan: Limeriky
 • Moravčík, Ladislav: Okolo sveta. No problem!?!
 • Surový, Stanislav: Manifest 95
 • Kol. autorov: Informačný sprievodca – Liptovské múzeum
 • Hulejová, Anna: Rozospievaná balada Hanky Hulejovej (doplnené vydanie)
 • Pochyba, Cyril: Obecná kronika Hrboltovej
 • Hruboň, Antonín, Hruboň, Anton: Náš Ružomberok na historických pohľadniciach
 • Hýroš, Jozef: História turistiky v Ružomberku
 • Pastucha, Tomáš: Najstaršia mestská kniha Ružomberka
 • Kol. autorov: Na bicykli po Slovensku
 • Černák, Tomáš: Viktor Tegelhoff (Belasé legendy)
 • Rydlo, Jozef M.: Na pamäť storočnice Msgr. ThDr. Štefana Náhalku 1916 – 2016
 • Munk, Tomáš Dezider: Básne
 • Vohnout, Juraj: Slovensko/lokality UNESCO
 • Struhár, Víťazoslav a kol.: Mystérium Liskovskej jaskyne
 • Chovan, Jakub a kol.: Ružomberok a okolie z neba
 • Kmeť, Martin, Drugová, Adriana: Čarovný Liptov
 • Salajová, Ivona: Výročia 2020
 • Šimkaninová, Elena: Prenajmime si tento deň
 • Rezník, Jaroslav: Ľudovít Štúr – Génius národa a Európy
 • Zuskinová, Iveta: Liptov – Dom a život v ňom
 • Kol. autorov: Erinnerungen und betrachtungen zum 90. Geburtstag von Ernst Hochberger
 • Hanes, František: 135 rokov od vzniku závodu Solo v Ružomberku
 • Kol. autorov: Básnici 2018
 • Kol. autorov: Formujeme mysle a srdcia (Pamätnica k dvadsiatemu výročiu založenia Katolíckej univerzity v Ružomberku (2000 – 2020).

Samozrejme, že ružomberskí spisovatelia, novinári a autori sa podieľali a vydali ešte mnohé ďalšie knihy a publikácie – vieme, že vyšli knihy Jozefovi Karikovi, Alenke Sabuchovej, Romanovi Kulichovi atď, no neboli nám doručené, takže sme ich nemohli privítať spolu s ostatnými. 

Súčasťou podujatia bolo aj udelenie Cien primátora mesta Ružomberok, ktoré udelil a odovzdal primátor mesta I. Čombor. Po jeho príhovore si ocenenie v plnej sále prevzali: 

 • Marián Mydlo. Ružomberský rodák, publicista, bloger, propagátor mesta Ružomberok, občiansky aktivista – disident a autor literatúry fakt, hlavný občiansky  iniciátor Ružomberskej ekologickej iniciatívy 14. októbra 1988. V roku 2013 mu vyšla kniha – cestopis s názvom „Vždy som sa vrátil“ s podtextom Zánik jedného priemyslu na Slovensku (textilného). Pôsobil ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Ružomberku. V roku 2011 sa stal spoluzakladateľom a tajomníkom stavovského medzinárodného Literárneho klubu ružomberských spisovateľov Cena udelená za prácu pre mesto Ružomberok a jeho propagáciu.
 • PhDr. Vlasta Luptáková. Významná slovenská redaktorka a novinárka žijúca v Prahe. Zaslúžila sa o výrazné zviditeľňovanie mesta Ružomberok v čase zákazu jeho spomínania v médiách pred rokom 1989, ale vytvorila výrazný priestor na jeho propagáciu aj po revolúcii. V magazíne Smer na nedeľu, vytvorila jeden z najpopulárnejších a najsledovanejších projektov na Slovensku  –  „Prechádzky našim krajom“, kde Ružomberok dostal výrazný priestor na propagáciu svojej histórie, osobností a prírody. Cena bola udelená za propagáciu mesta Ružomberok.
 •  MUDr. Juraj Gémeš, MBA. Významný slovenský lekár (trojnásobný riaditeľ  Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, expert SR v Bruseli a pri NATO), ružomberský rodák, propagátor svojho rodiska. Zakladateľ a prvý predseda Rotary klubu v Banskej Bystrici, založený pre poskytovanie humanitárnych služieb, rozvoj podnikania, kultúrnych a sociálnych aktivít. Je publicistom a autorom odbornej literatúry. Cena bola udelená za prácu pre mesto Ružomberok a jeho propagáciu.
 • PhDr. Iveta Zuskinová. Slovenská etnologička, múzejníčka. Detstvo prežila v okolí mesta Ružomberok- v Likavke, Ľubochni, Liptovskej Lúžnej a neskôr v Ružomberku pôsobila ako dlhoročná riaditeľka (2003 – 2012 ) Liptovského múzea. Napísala mnohé publikácie, štúdie a urobila viaceré etnologické výskumy v meste i okrese Ružomberok. Je autorkou publikácií o rôznych formách ľudovej kultúry, napísala množstvo odborných a odborno-populárnych článkov. Najvýznamnejším dielom autorky je komplexná regionálna monografia Liptov v ľudovej kultúre. V r. 1997 – 2005 bola predsedníčkou Zväzu múzeí na Slovensku a v r. 2000 – 2013 prezidentkou Únie múzeí v prírode na Slovensku. Cena bola udelená za prácu pre mesto Ružomberok a jeho propagáciu.
 • Ing. Jozef Šišila, CSc., ružomberský rodák, je popredným slovenským podnikateľom a ekonómom. Svoju stopu však zásadným spôsobom zanecháva aj v oblasti školstva a kultúry. Pôsobil v správnych radách Vysokej školy múzických umení v Bratislave a Katolíckej univerzity v Ružomberku (Nadácia KU), pre ktorú pripravil aj projekt Fakulty manažmentu. Je povestný svojou filantropiou. Zakladateľ a prvý predseda Rotary klubu v Liptovskom Mikuláši (a jeho činovník v rámci Slovenska i v medzinárodnom meradle). Jeden z hlavných predstaviteľov a zakladateľov kultúrneho Spolku priateľov MUDr. Pavla Straussa v Liptovskom Mikuláši s celoslovenskou pôsobnosťou, Je redaktorom časopisu Listy Pavla Straussa a výraznou mierou sa pričinil o vydanie jeho súborného diela. Cena udelená za prácu pre mesto Ružomberok a jeho propagáciu.
 • Anna Ondrejková. Poetka, blogerka, knihovníčka, performerka, tanečníka, výtvarníčka, dramaturgička a autorka divadelných textov. Dlhoročná spolupracovníčka s kultúrnym frontom v Ružomberku, členka LKRS a redakčnej rady Rozhľadov po kultúre a umení. Moderátorka populárneho formátu Stretnutie ružomberských spisovateľov a novinárov a iných podujatí v meste. Významne prispela k rozvoju hendikepovaných autorov z Ružomberka – Radky Berešíkovej, Róberta Nemčíka a pod. Ondrejkovej škála záujmov je nekonečná – organizovanie literárnej súťaže, vydávanie literárneho zborníka… a samozrejme vlastná tvorba. V súčasnosti patrí medzi najuznávanejšie slovenské poetky. Profesionálna knihovníčka sa venuje aj divadlu – ako herečka, dramaturgička a autorka divadelných textov. Zaujíma sa o tanec (vystupuje aj ako performerka) a výtvarné umenie, je autorkou ilustrácií, koláží a grafiky. Cena bola udelená za prácu pre mesto Ružomberok a jeho propagáciu.
 • Peter Hledík. Herec, režisér, scenárista, zakladateľ a riaditeľ filmového festivalu ArtFilm v Trenčianskych Tepliciach, ktorý prežíval detstvo v Ružomberku. Starý otec bol významný ružomberský architekt Š. Martoník (Mauzóleum…) a otec lekár v ÚVN Ružomberok a disident žijúci časť života v Ružomberku (je o ňom natočený aj film). Obaja sú pochovaní na cintoríne v Ružomberku. P. Hledík svojou činnosťou a priznávaním sa k mestu Ružomberok prispieva k jeho propagácii. Cena udelená za prácu pre mesto Ružomberok a jeho propagáciu.
 • Ing. Gabriela Belopotocká. Generálna riaditeľka vydavateľstva Ikar – najväčšieho vydavateľského domu na slovenskom knižnom trhu. Od roku 1993 spoluzakladateľka a spolumajiteľka. Svojou činnosťou a verejným priznávaním sa k mestu Ružomberok prispieva k jeho propagácii. Pochádza z významného ružomberského rodu sochára Alexandra Belopotockého. Cena bola udelená za prácu pre mesto Ružomberok a jeho propagáciu.

Primátor mesta pripomenul aj okrúhle jubileum majstra Jaroslava Rezníka st. a odovzdal mu ďakovný list za prácu, ktorú vykonáva pre rodné mesto. Podujatie uzavrela autogramiáda prítomných autorov a spoločenské stretnutie.

                                                                                                       R. A. Ružomberský