Projekt Erasmus+ Animácia miestneho prostredia – online stretnutie 6.7.2022

Členovia konzorcia v projekte Animácia miestneho prostredia – nová šanca pre rozvoj mládeže (Local environment animation – new Chance for youth development) sa stretli online. Hlavným obsahom stretnutia bola príprava publikácie (výstup O1).

Informuje Filip Černý, manažér SK projektového tímu