V prírode

Tradične súčasťou seminára NKOS sú návštevy prírodných alebo kultúrnych zaujímavosti. 11.6.2022 sme navštívili Archeoskanzen Havránok a Liptovskú Maru.