Výstup projektu O3

V akademickom roku 2020/2021 z vysokých škôl odišlo spolu 9 593 neúspešných študentov, teda necelých 8 percent. Ďalších 7 794, teda 6 percent študentov všetkých ročníkov, štúdium zanechalo. Bakalárske štúdium na Slovensku nedokončí až 38 percent študentov. Najčastejšie odchádzajú prváci.  Príčin je niekoľko. Jednou z nich je ťažší prechod na odlišný spôsob štúdia. Problém časového manažmentu študentov rieši aj náš projekt. Výstup O3 je určený rodičom a blízkym, pracovníkom s mládežou a všetkým, ktorí majú snahu tento problém študentom pomôcť prekonať.