Príručka pre zamestnávateľov a zamestnancov

Digitalizácia, ako jeden z najvplyvnejších trendov, rýchlym tempom mení spôsob, akým pracujeme, komunikujeme a žijeme. Tieto neslýchané zmeny si vyžadujú rýchle prispôsobenie sa zamestnancov ale aj zamestnávateľov, aby si aj naďalej udržali svoje miesto na trhu. Avšak prispôsobenie zložitých obchodných pracovných procesov všetkým týmto zmenám, si vyžaduje náročné snaženie sa, ktoré má nesporne dopad na zamestnancov, zamestnávateľov a organizácie ako celky.  Ako snahu pomôcť im v prechode do digitálneho sveta táto príručka poskytuje užitočné odporúčania pre úspešnú navigáciu v sfére digitálnych zmien, so zameraním na zmiernenie jej negatívnych dopadov a maximalizáciu benefitov, ktoré poskytuje.